OSN a JAXA ponúkajú vypustenie CubeSatu z ISS

Japan23. novembra 2015 – Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UN OOSA) v spolupráci s Japonskou kozmickou agentúrou (JAXA) vyhlásili spoločnú iniciatívu „KiboCUBE“, ktorá ponúka možnosť vývoja a vypustenia malého satelitu typu (1-U) CubeSat z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Táto príležitosť je určená pre vzdelávacie a výskumné inštitúcie z rozvojových krajín alebo krajín, ktoré nemajú vlastné možnosti na vypustenie satelitu na obežnú dráhu. Slovensku sa tak ponúka príležitosť zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti vývoja CubeSatov a ďalšieho rozvoja svojho inovatívno-technologického potenciálu.

Náklady na dopravenie a vypustenie satelitu z ISS sú hradené z rozpočtu iniciatívy a sú následne upravené formou zmluvy s JAXA.

Prihlášky musia byť podané prostredníctvom štatutára organizácie, ktorá sa uchádza o projekt. Ponúkaný CubeSat musí pritom spĺňať bližšie špecifické technologicképrávno-regulatívne podmienky. Bližšie informácie sú dostupné v anglickom jazyku prostredníctvom oficiálnej výzvy.

Uzávierka prihlášok je 31. marca 2016.

Projekt nadväzuje na dlhoročnú grantovú spoluprácu medzi OSN a JAXA. Do 24. januára 2016 sa ešte stále naskytá možnosť prihlásiť sa na post-graduálne štúdium do Japonska v rámci programu PNST 2016.

V prípade záujmu vám SSPA rada poskytne ďalšie užitočné informácie. Prosím, kontaktujte nás na info@vesmirnapolitika.sk.