Ďalší ročník prestížneho kurzu Space Studies Program (SSP)

ISU18. novembra 2015 – Prestížna zahraničná vzdelávacia inštitúcia International Space University (ISU) otvára možnosť prihlásiť sa na 29. ročník známeho kurzu Space Studies Program (SSP), ktorý sa uskutoční  12. júla až 1. septembra 2016 v izraelskej Haife. Príležitosť zúčastniť sa na SSP majú aj záujemcovia zo Slovenska. Termín na zaslenie prihlášky je 30. apríl 2016. V prípade uchádzania sa o poskytnutie štipendia je termín na prihlásenie 31. január 2016.

SSP je dvojmesačný interdisciplinárny intenzívny kurz zameraný na technické, politické alebo a aspekty využívania kozmického priestoru. Obsahovú náplň kurzu zabezpečuje v anglickom jazyku medzinárodný tím prednášajúcich a lektorov, pričom účastníci kurzu sú povzbudzovaní k medzinárodnej spolupráci prostredníctvom spoločných projektov a workshopov. SSP je jeden z vlajkových programov ISU a býva každý rok organizovaný v inej krajine. Posledný ročník sa uskutočnil v americkom štáte Ohio, pričom sa ho zúčastnilo 99 účastníkov z 30 krajín sveta. Okrem SSP sa v ponuke ISU nachádzajú aj ďalšie vzdelávacie programy, a to aj s charakterom štandardrného vysokoškolského štúdia.

Školné za program SPP je vo výške 18 000 EUR; záujemcovia však majú možnosť uchádzať sa o viacero štipendijných možností. 

Napriek pomerne vysokej cene je SSP zaujímavou príležitosťou na získanie kvalitného vzdelania súvisiaceho s vesmírnym sektorom. V súčasnosti neexistuje na Slovensku žiadny vysokoškolský študijný odbor, ktorý by obsiahol také oblasti ako vesmírnu politiku, kozmické právo a manažment. Predmetná odbornosť sa v súčasnosti dá nadobudnúť len v zahraničných školách a v rámci akademických kurzov. V susedných krajinách je situácia lepšia. Napríklad v Rakúsku na Viedenskej univerzite má tradíciu výučba predmetov orientovaných na vesmírno právo. Karlova Univerzita v Prahe v spolupráci s Pražským inštitútom bezpečnostných štúdií zase ponúka študentom predmet zameraný na vesmírnu bezpečnosť. Pomerne dostupná je pre slovenských študentov aj možnosť absolvovania Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike, ktorú každý rok organizuje Európske centrum pre vesmírno právo ECSL.