Satelitné technológie dôležité aj v utečeneckej kríze

migrants19. októbra 2015 – Prebiehajúca utečenecká kríza v Európe poukazuje na sociálny, priam až humanitárny rozmer investícií do kozmických technológií. Družice a satelitné systémy našli svoje uplatnenie pri záchrane ľudských životov. Lode utečencov v Stredozemnom mori smerujúce k európskym brehom sa neraz dostávajú do bezvýchodiskových situácií. Družicové zábery umožňujú zodpovedným úradom krajín EÚ sledovať pohyb lodí na mori a v prípade núdze požiadať obchodné, či rybárske lode na blízku o poskytnutie pomoci. Bežnou stratégiou kapitánov utečeneckých lodí je dostať sa do blízkosti pobrežia európskeho štátu a následne prostredníctvom satelitných telefónov požiadať o pomoc.

Záchrana utečencov na mori nie je dlhodobým riešením utečeneckej krízy, čo si uvedomuje aj Európska únia. Čoraz častejšie sa pri súčasnej situácii v Európe a Stredozemnom mori objavuje otázka, či je vôbec možné zabezpečiť ochranu vonkajších hraníc EÚ. Námorná bezpečnosť EÚ má aj svoj kozmický rozmer, o ktorom sa na európskej pôde diskutuje už niekoľko rokov, oveľa skôr ako začal prílev imigrantov, a to predovšetkým v intenciách pašeráctva, nelegálneho obchodu, pirátstva a nelegálnej migrácie.

Námorná ochrana hraníc je súčasťou agendy Európskej agentúry pre ochranu hraníc Frontex, ktorá na túto úlohu využíva okrem iného aj družicové technológie. Európska agentúra pre námornú bezpečnosť zase využíva družice na detekciu ropných škvŕn v morských a oceánskych vodách v okolí krajín EÚ. Následným porovnaním polôh a smerov plavieb lodí s inými európskymi systémami tak dokáže efektívne identifikovať plavidlá spôsobujúce environmentálne havárie. Keďže kozmické komponenty hrajú v námornej bezpečnosti nezastupiteľnú úlohu, vo vývoji nových technológií sa angažuje aj Európska vesmírna agentúra (ESA). V nadväznosti na prebiehajúci prístupový proces Slovenska do ESA budú mať preto slovenské subjekty v blízkej budúcnosti priestor na realizáciu aj v tejto oblasti.