66. Medzinárodný astronautický kongres v Jeruzaleme

iac15. októbra 2015 – Tento týždeň prebieha v Jeruzaleme 66. ročník Medzinárodného astronautického kongresu (IAC), ktorý predstavuje jedno z najväčších celosvetových podujatí zameraných na oblasť letectva a kozmonautiky. Kongres každoročne organizuje Medzinárodná astronautická federácia (IAF), pričom sa koná vždy v inom meste. Podujatie potrvá do 16. októbra a zahŕňa množstvo pracovných zasadnutí, technických prezentácií, workshopov, či sprievodných podujatí. Bližšie informácie a aktuálne dianie z kongresu je možné sledovať na oficiálnej alebo facebookovej webstránke IAF.

Budúci rok prebehne Medzinárodný astronautický kongres v mexickej Guadalajare. Príležitosť zúčastniť sa majú aj záujemcovia zo Slovenska. Keďže  cestovanie  do vzdialených lokalít môže byť po finančnej stránke prekážkou hlavne pre študentov a mladých profesionálov, SSPA odporúča v dostatočnom predstihu sledovať možnosti rôznych grantových a štipendijných programov, ktoré záujemcom môžu uhradiť časť nákladov spojených s účasťou na IAC. Takéto granty poskytuje napr. samotná IAF, ale taktiež iné organizácie, vrátane Space Generation Advisory Council a Secure World Foundation.

Špeciálne pre mladých ľudí z celého sveta existuje príležitosť zúčastniť významného sprievodného podujatia IAC, Space Generation Congress (SGC), ktorý je každoročne pripravovaný organizáciou Space Generation Advisory Council (SGAC). SGAC združuje študentov, mladých profesionálov, ale tiež aj nadšencov z oblasti kozmonautiky a vesmírnej politiky na globálnej úrovni. SGC sa koná vždy pár dní bezprostredne pred začatím IAC na rovnakom mieste, čím sa ponúka možnosť účasti na obidvoch kongresoch. Informácie o poslednom SGC sú dostupné na oficiálnej webstránke.