Svetový kozmický týždeň v SR prebehol úspešne

WSW13. októbra 2015 – Tohtoročný Svetový kozmický týždeň, ktorý sa konal v tradičnom termíne 4.-10. októbra, zaznamenal viac ako tisíc podujatí, spomedzi nich bolo niekoľko zorganizovaných v Slovenskej republike. SSPA v pozícii národného koordinátora spolupracovala s viacerými slovenskými organizáciami, ktoré sa svojimi aktivitami zapojili do tohto celosvetového podujatia. Svetový kozmický týždeň vyhlasuje OSN od roku 1999. Témou tohtoročného Svetového kozmického týždňa bolo objavovanie vesmíru.

Svojimi aktivitami sa tento rok na Svetovom kozmickom týždni v SR podieľali nasledovné organizácie:

Astronomický klub Bratislava,
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v Košiciach,
Krajská hvezdáreň v Žiline,
Hvezdáreň v Partizánskom.
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota a
Tekovská hvezdáreň v Leviciach.

Pri príležitosti Svetového kozmického týždňa a s príchodom dlhoočakavého amerického veľkofilmu Marťan do slovenských kín a zorganizovala SSPA v spolupráci s filmovou distribučnou spoločnosťou Barracuda Movie súťaž o 3 x 2 lístky. Do súťaže sa prihlásilo viac ako dvadsať súťažiacich.

SSPA by sa chcela touto cestou srdečne poďakovať všetkým organizáciám, ktoré sa aktívne podieľali na Svetovom kozmickom týždni.