USA investujú do bezpečnosti a stability kozmického priestoru

GSSAP1. septembra 2015 – Nemalé investície USA do bezpečnosti a stability kozmického priestoru si v ostatnej dobe získavajú podporu nielen odborníkov a vesmírnych stratégov, ale aj predstaviteľov politickej scény. Popri vytvorení nového medzirezortného veliteľstva pre vesmírne operácie (Joint Interagency Coalition Operations Space Center) plánujú Spojené štáty v nasledujúcich piatich rokoch vynaložiť na posilnenie bezpečnostnej architektúry kozmu viac ako 5 miliárd amerických dolárov.

USA sú v súčasnosti lídrom vo využívaní kozmického priestoru, či už pre komerčné účely alebo pre zaisťovanie národnej bezpečnosti prostredníctvom spravodajských a vojenských technológií. Rastúci počet aktérov vo vesmíre, ako aj správanie dvoch najväčších konkurentov, Ruska a Číny, nútia amerických stratégov podnikať náležité kroky pre udržanie si tejto komparatívnej výhody. Najväčšími hrozbami pre bezpečnosť a udržateľnosť vesmírnej architektúry je rastúci objem vesmírneho odpadu, nedostatočné medzinárodne normy správania vo vesmíre, ale aj deklarované úsilie niektorých štátov vyvíjať protidružicové zbrane (ASAT) a iné spôsobilosti, ktoré dokážu zamedziť prístup k službám, ktoré umožňujú orbitálne platformy.

Narušenie stability kozmického priestrou by malo významné negatívne dopady nielen na národnú bezpečnosť USA, ale aj na rýchlo rozvíjajúcu sa globálnu kozmickú ekonomiku.

Systémy ASAT sa spravidla delia na dve skupiny, a to zbrane s dočasným alebo trvalým účinkom vyradenia určitej služby, ktoré družice poskytujú. Okrem kinetických systémov ASAT, ako sú napríklad balistické strely, resp. interceptory využívané v systémoch protiraketovej obrany, sú čoraz populárnejšie nekinetické prostriedky, ako napríklad zbrane upriamenej energie alebo rôzne typy rušičiek. Agresor môže prostredníctvom týchto zbraní vyradiť širokú škálu kozmických služieb, vrátane globálnych navigačných systémov alebo komunikačných družíc. Špecifickou kategóriou ASAT, ktoré v ostatnej dobe pútajú pozornosť, sú mikrodružice vyznačujúce sa vysokým stupňom manévrovateľnosti, ktoré sa môžu voľne pohybovať na obežnej dráhe a „na počkanie“ zneškodniť vybranú družicu.

Medzi spôsobilosti, ktoré USA vyvíjajú za účelom ochrany svojich družíc, patrí aj nedávno odtajnený program prieskumných družíc na geosynchronickej obežnej dráhe (Geosynchronesous Space Situational Awareness Program), ktoré budú sledovať podozrivé družice, a v prípade potreby sa k ním prostredníctvom manévrovania priblížia a potvrdia alebo vyvrátia ich nepriateľský účel. Prvá dvojica spomínaných satelitov bola vynesená na obežnú dráhu koncom roka 2014. Ďalšie družice programu GSSAP budú vynesené do kozmu v roku 2016.