Záujem o členstvo vo výbore UN COPUOS narastá

Copuos31. júla 2015 – Na webstránke Kancelárie Organizácie Spojených národov pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) bola pred pár dňami zverejnená súhrnná správa z 58. zasadnutia Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS), ktoré sa uskutočnilo 10. – 19. júna vo Viedni. Na zasadnutí sa zúčastnil aj zástupca Slovenskej republiky zo Stálej misie SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a člen výkonného výboru SSPA.

Dvojtýždňové diplomatické rokovania prebiehali tradične v plenárnom formáte sprevádzanom workshopmi menších pracovných skupín. Zaujímavým výstupom zasadnutia pracovnej skupiny pre dlhodobú udržateľnosť vesmírnych aktivít je aktualizovaný návrh medzinárodných smerníc. Z pohľadu kozmického práva stojí za pozornosť pracovný dokument Ruskej Federácie, ktorý pojednáva o interpretácií práva na sebaobranu v súlade s Chartou OSN a v kontexte mierového využívania vesmíru. Viacero členských krajín apelovalo aj na užšie prepojenie činnosti výboru s rozvojovou agendou OSN.

Priebeh tohtoročného zasadnutia výboru sa niesol do značnej miery aj v duchu politizácie otázky členstva. V priebehu roka 2015 totiž viacero nových štátov požiadalo o možnosť stať sa členskými krajinami výboru, čo vypovedá aj o rastúcom význame a dôležitosti agendy COPUOS. Diskusia o rozširovaní odrážala predovšetkým regionálne a geopolitické záujmy členských a kandidátskych krajín. Slovenská republika je jedným zo zakladajúcich členov výboru.