Jeden z piatich CubeSatov nespĺňa medzinárodné normy

429961main_cubesat_129. júla 2015 – Podľa štatistík NASA približne jedna pätina malých družíc na obežnej dráhe Zeme, tzv. CubeSatov, nespĺňa medzinárodné normy pre prevenciu vesmírneho odpadu. Podľa všeobecne uznávaných smerníc by mal satelit na nízkej obežnej dráhe (LEO) do 25 rokov od skončenia svojej životnosti uskutočniť deorbitálny manéver, či už prirodzeným spôsobom alebo prostredníctvom pohonného mechanizmu.

Údaje NASA poukazujú na skutočnosť, že v priemere jeden z piatich CubeSatov vypustených na obežnú dráhu v období 2003 až 2014 je v rozpore s medzinárodnými smernicami, čím sa zvyšuje objem vesmírneho odpadu. Štandardný CubeSat vo forme kocky meria 10x10x10cm. Podľa údajov Spoločného veliteľstva pre vesmírne operácie USA (JSpOC) ich bolo dosiaľ na obežnú dráhu vypustených 231, a to najmä z USA, Japonska a Nemecka. V posledných rokoch počet CubeSatov na obežnej dráhe významne narástol.

Aktuálnosť problematiky dodržiavania medzinárodných noriem pri vypúšťaní malých satelitov dokumentuje aj to, že sa kontinuálne dostávajú do pracovnej agendy medzinárodných organizácii. Spomenúť možno marec tohto roka, kedy pri príležitosti organizácie Pražskej konferencie o malých satelitoch vypracovala Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) spolu s Kanceláriou OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) odporúčacie smernice s cieľom priniesť do CubeSat komunity nápomocný a ucelený dokument s informáciami ako postupovať v niektorých právnych otázkach pri konštrukcii a vypúšťaní malých satelitov.

Vypustiť CubeSat na nízku obežnú dráhu Zeme plánuje aj Slovenská republika. Prvá slovenská družica pod názvom „SkCube“ by mala byť vynesená do vesmíru v prvej polovici roku 2016. Projekt zastrešuje Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Detailné informácie o slovenskom projekte je možné získať na oficiálnej stránke.