Ďalšie kolo rokovaní ku kódexu správania vo vesmíre

featured-space-policy27.7. 2015 — V dňoch 27. až 31. júla 2015 budú v New Yorku na programe multilaterálne rokovania o návrhu medzinárodného kódexu správania vo vesmíre (ICoC). Predmetná iniciatíva EÚ je momentálne najširšie diskutovanou témou v rámci opatrení budovania transparentnosti a dôveryhodnosti (TCBM) v oblasti kozmických aktivít.

Hoci je medzinárodné spoločenstvo jednotné v tom, že globálna komunita potrebuje nové mechanizmy regulujúce vesmírne aktivity, zároveň sa čoraz viac ukazuje trend prehlbovania rozdielov v tom ako tieto mechanizmy majú vyzerať. Od roku 2008, kedy bol pôvodný návrh ICoC prvýkrát predstavený, zaznamenali bilaterálne a multilaterálne rokovania progres (viacero neeurópskych štátov mu vyjadrilo svoju podporu). No takisto sa čoraz výraznejšie začína objavovať kritika poukazujúca či už na slabé miesta návrhu ICoC alebo vôbec na štýl a spôsob akým sú rokovania vedené. To bolo možné vidieť aj na poslednom zasadnutí Výboru OSN pre mierové využitie vesmíru v júni 2015, predovšetkým z úst členov ruskej delegácie.

Budúci vývoj návrhu preto zostáva stále otvorený. Ďalšie kolo rokovaní v New Yorku môže poslúžiť ako vhodná príležitosť pre vyriešenie vzájomných sporov, no ako to pri diplomatických rokovaniach niekedy býva zvykom, jasný a preukázateľný výsledok dosiahnutý byť nemusí.

Detailné informácie o rokovaniach na pôde OSN sa nachádzajú tu.