Členské krajiny EÚ vytvoria konzorcium SST

SST web8. júla 2015 – V nadväznosti na minuloročné rozhodnutie Rady Európskej únie o vytvorení systému pozorovania vesmíru a sledovania kozmických objektov (SST) sa päť členských krajín rozhodlo založiť spoločné konzorcium. Optické a radarové teleskopy  Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Veľkej Británie budú v nasledujúcich piatich rokoch využívané v prospech spoločného európskeho projektu. EÚ pre tento účel vyčlenila 70 miliónov Euro.

Rozhodnutie o vytvorení autonómneho európskeho systému pozorovania vesmíru a sledovania kozmických objektov vychádza z rastúceho záujmu EÚ zaistiť bezpečnosť a stabilitu v kozme. Cieľom SST je monitorovať kozmické objekty, vrátane vesmírneho odpadu, a chrániť predovšetkým družice EÚ v rámci programov Galileo Copernicus, ale aj satelity členských krajín.

V štruktúrach nového konzorcia bude aj bezpečnostný výbor, ktorý bude zodpovedať za udeľovanie prístupu k citlivým dátam a informáciám.

Obdobný program sledovania kozmického priestoru prevádzkuje aj Európska vesmírna agentúra (ESA). V porovnaní s iniciatívou EÚ sa však zameriava skôr na sledovanie objektov v blízkosti Zeme (NEO) ako sú meteority a asteroidy, ako aj pozorovanie trendov vesmírneho počasia.