Nová Bezpečnostná stratégia USA aj o vesmíre

sspa usa secstrat8. januára 2018 – Bezpečnostné stratégie USA sa už dlhodobo venujú aj kozmickému a kybernetickému priestoru. Nie je tomu inak ani pri ostatnej bezpečnostnej stratégii, ktorú predstavil prezident Trump 18. decembra 2017. Vesmíru sa stratégia dokonca venuje v osobitnej časti, kde zdôrazňuje jeho význam vo viacerých aspektoch, vrátane vojenského, spravodajského, vedeckého a komerčného využitia. Vesmír má pre Spojené štáty americké mimoriadnu dôležitosť už od počiatku vesmírnej éry v 50-tich rokov minulého storočia. Dnes sú kozmický priestor a družicové spôsobilosti neoddeliteľnou súčasťou kritickej infraštruktúry krajiny, vrátane komunikácie, navigácie, časovej synchronizácie (dôležitej okrem iného pre fungovanie finančného sektora), predpovede počasia a monitorovania klimatických zmien.

Využívanie vesmíru pre vojenské a spravodajské účely je nemennou politikou USA už od prezidenta D. Eisenhowera. Nová Bezpečnostná stratégia konštatuje, že mnoho ďalších krajín pristupuje k vesmíru podobne a ich vojenské spôsobilosti majú presah až do kozmu. Stratégia sa zameriava aj na vývoj nových proti-družicových zbraní (ASAT), ktoré môžu USA v prípadnom konflikte spôsobiť mimoriadne škody. USA si preto vyhradzuje v tomto kontexte právo na sebaobranu a stratégia potvrdzuje, že „akékoľvek narúšanie alebo útočenie na kritickú časť americkej vesmírnej infraštruktúry s priamym dopadom na životné záujmy USA sa stretnú s primeraných odvetným opatrením.“

Nová bezpečnostná stratégia oceňuje obnovenie Národnej vesmírnej rady pod vice-prezidentom M. Penceom, ktorá má okrem iného podporiť koordináciu a integráciu národných programov a podporovať inovatívnosť a líderstvo USA v kozme. V oblasti komerčného využívania vesmíru USA plánujú prehodnotiť a aktualizovať regulácie pre podnikateľské subjekty, aby boli na jednej strane príliš nezaťažujúce, no zároveň plne v súlade s medzinárodnými dohovormi OSN.