Spolupráca s UMB v Banskej Bystrici

sspa pbbM28. marca 2018 – V predveľkonočnom čase s potešením oznamujeme pokračovanie medziinštitucionálnych spoluprác, ktoré v Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA realizujeme už od vzniku združenia v roku 2015. Od zimných mesiacov sme intenzívnejšie komunikovali s Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, kde sme v marci odštartovali novú etapu spolupráce. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) UMB poskytla SSPA možnosť využiť Fakultu aj ako nové formálne sídlo SSPA. Formálnu spoluprácu s UMB sme odštartovali 27. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zrealizovaním prednášky (spojenej aj s praktickými príkladmi a cvičeniami) zameranej na súčasné trendy v medzinárodnom vesmírnom práve a reguláciách.

V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku považujeme vzdelávanie v oblasti vesmírneho práva, politiky a regulácií za dôležitý predpoklad vytvorenia zdravého a a rozvíjajúceho sa vesmírneho sektora na Slovensku. Dôležitosť otázok vesmírneho práva a politiky podčiarkuje aj prebiehajúci prístupový proces Slovenskej republiky do ESA, ako aj vzrastajúca vesmírna činnosť domácich subjektov. K prístupovému procesu SR do ESA sme nedávno vydali ďalší zo série SSPA Reportov. Za účelom podpory budovania národných kapacít v sfére vesmírneho práva realizujeme už od roku 2016 Vzdelávaciu iniciatívu na slovenských univerzitách, od začiatku tohto projektu sme zrealizovali už niekoľko vzdelávacích podujatí, SSPA bola tiež súčasťou Letnej školy medzinárodného práva 2017.

Na Právnickej fakulte UMB sa tak koncom marca približne 50 študentov malo možnosť dozvedieť najdôležitejšie informácie jednak o základnej kostre medzinárodného vesmírneho práva ako aj o viacerých aktuálnych aspektoch dnes diskutovaných na medzinárodných fórach ako aj národnej úrovni jednotlivých štátov sveta. Optimisticky vnímame záujem banskobystrickej právnickej komunity o príležitosti pre študentov, ktoré im prináša Európske centrum pre vesmírne právo alebo organizácia Space Generation Advisory Council. Prednášajúcimi boli Tomáš Hrozenský z FPVaMV UMB a Lucius Klobučník, profesne pôsobiaci na Queen Mary University of London v Londýne.

29693250_10211098536931188_376603722_o