Pretrvávajúce smelé plány „vesmírneho národa“ Asgardia

asgardia-space-nation-website-logo219. júna 2017 – Svetové ako aj slovenské médiá zaregistrovali na jeseň roka 2016 zaujímavú medzinárodnú iniciatívu pod názvom Asgardia, prezentovanú ako prvý ľudský národ výlučne vo vesmíre. Táto medzinárodná skupina zapĺňa titulky médií aj v posledných dňoch, ohlásila totiž detailne priblížený zámer vypustenia svojej prvej družice počas roka 2017. Existencia samotného združenia, či plánovaný záujem vypustiť družicu pod hlavičkou Asgardie však stále vyvolávajú viaceré právne, politické, etické a iné otázky.

V októbri minulého roka vznikla Asgardia ako samozvaný „vesmírny národ“, ktorý má snahu ponúknuť obyvateľom planéty Zeme popri ich existujúcich národných príslušnostiach aj akúsi alternatívnu príslušnosť k Asgardii. Pomenovanie Asgardia úzko súvisí s nórskou mytológiou, kde tento pojem označoval mesto na nebi. Národ Asgardia je prezentovaný ako zatiaľ jediný národ, resp. akýsi ekvivalent štátu, sídliaci (teda doposiaľ so zámerom sídliť) v kozmickom priestore. Samotný projekt má do istej miery až filzofický efekt prezentujúc veľkolepý ideál napomáhania svetovému mieru, reálna existencia skupiny nadšencov sa už však ukazuje ako minimálne hodná medzinárodnej pozornosti. Význam a popularitu Asgardie podčiarkuje počet záujemcov, ktorí na webstránke tohto spoločenstva vyplnili prihlášku za člena. pôvodný záujem tvorcov tohto zoskupenia, 100 000 ľudí bol za niekoľko mesiacov takmer 5-násobne prekonaný.

Dnes sa Asgardia prezentuje ako spoločenstvo s cca 200 000 registrovanými členmi, v jeho čele stojí ruský vedec, podnikateľ a filantrop Igor Ašurbeili, a plány tohto obtiažne označiteľného útvaru aktuálne zahŕňajú v dlhodobom horizonte uznanie medzinárodným spoločenstvom, vyvinutie vlastnej orbitálnej stanice, ba dokonca etablovanie kolónie na Mesiaci, kde by príslušníci národa Asgardia žili medzi sebou v mieri. Hlavným plánom v dohľadnej budúcnosti je vypustenie vlastného satelitu, pomocnú ruku poskytla v tejto snahe americká spoločnosť NanoRacks. Družica, malý nanosatelit, bude počas leta 2017 vynesená na ISS zásobovacou kozmickou loďou Cygnus spoločnosti Orbital ATK a vypustená do vesmíru z paluby stanice. Asgardský satelit bude počas svojho 5-ročného pobytu na orbite niesť osobné dáta doposiaľ zaregistrovaných členov „vesmírneho národa Asgardie“.

AsgardiaPressRelease
Hlavná postava Asgardie, ruský vedec Igor Ašurbeili

Existencia Asgardie, či prezentované plány v blízkej ako aj vzdialenejšej budúcnosti vyvolávajú viaceré otázky právnej a politickej povahy. Vôbec samotná existencia Asgardie je z právneho hľadiska zaujímavou. Právnou formou ju možno označiť za akúsi formu neziskovej mimovládnej organizácie. Asgardia sa však navonok prezentuje ako národ, ako spoločenstvo ľudí, ktoré chce svoju existenciu podporiť získaním medzinárodného uznania. Teoreticky by mohlo ísť  o získanie uznania ako štátu zo strany iných štátov a Organizácie Spojených národov. Z právneho hľadiska pre existenciu štátu nie je nevyhnutne potrebné získanie uznania inými štátmi, medzinárodná prax to však vníma ako zaužívaný zvyk. Na to, aby štát mohol byť štátom musí napĺňať niekoľké definičné znaky, a to menovite štátne územie, obyvateľstvo a výkon zvrchovanej moci. Čo sa obyvateľstva týka, túto podmienku možno vnímať ako naplniteľnú, všímajúc si dnes registrovaný počet členov. Pri ostatných znakoch je to však zložitejšie. Asgardia deklaruje svoje posolstvo byť vesmírnym národom, a len ťažko je možno vnímať ako podmienku disponovania územím fakt, že by týmto územím mal byť kozmický priestor, resp. niektoré teleso v ňom. Medzniárodné kozmické právo to vylučuje. V podobnom duchu, ani prevádzkovanie jednej malej družice zatiaľ asi túto podmienku nenaplní. Takisto ostáva výkonu moci nad týmto obyvateľstvom a územím je sporná. Igor Ašurbeili síce bol zvolený členmi Asgradie za „Hlavu štátu“, nemožno to však vnímať ako kredibilný mocenský aparát. V tejto súvislosti je zaujímavým aj predložený návrh Ústavy Asgardie, ktorý v momentálnom stave zahŕňa niektoré pomerne ambiciózne prvky, ako tvorbu vlastných zákonov či rozdelenie moci medzi výkonnú, zákonodárnu a súdnu zložku.

A čo samotná družica? Medzinárodné kozmické právo upravuje práva a povinnosti subjektov realizujúcich vesmírne aktivity  napr. v tom ohľade, že pri vypúšťaní objektov do vesmíru sa od štátov vyžaduje registrovanie v národných registroch a medzinárodnom registri objektov vypúšťaných do kozmu, štát je takisto zodpovedný za prípadnú ľkodu spôsobenú prevádzkovaním kozmického objektu. Pretože družica bude vypustená v spolupráci s americkou firmou NanoRacks, z USA a na rakete ďalšej firmy sídliacej v USA (Orbital ATK), jedná sa momentálne o záležitosť vvnútroštátneho práva Spojených štátov amerických. Možno niekedy v budúcnosti, ak Asgardia naplní svoje ambiciózne plány  budú tieto záležitosti riešené inak. Má Asgardia vôbec šancu dosiahnuť to, čo si dnes kladie za svoje ciele? Názory expertov sa líšia. Je zrejmé, že skupina okolo Igora Ašurbeiliho priniesla svieži vietor do „vesmírnej komunity“ na Zemi. Možno to prispeje k úplnej zmene vnímania budúcich vesmírnych aktivít. A možno nakoniec pôjde len o glorifikovanú víziu s nenaplniteľnými predstavami. Asgardia sa takmer s určitosťou bude stretávať s problémami pri svojej snahe o medzinárodné uznanie, a to aj napriek tomu, že dnes je jednou z tém dňa odsúhlasenie vlastnej ústavy či vytvorenie parlamentu Asgardie. Osud tejto iniciatívy bude preto do veľkej miery záležať od toho, ako k nej pristúpia iné štáty či medzinárodné spoločenstvo ako také.