Poznatky a dojmy z IAC 2016

musk-on-stage-700x39315. októbra 2016 – V posledných septembrových dňoch sa v mexickej Guadalajare uskutočnil už 67. ročník Medzinárodného astronautického kongresu (IAC), na ktorom sa zúčastnilo aj niekoľko slovenských účastníkov, vrátane zástupcov SSPA. Viacero udalostí v programe kongresu a nespočetné množstvo prebehnutých diskusií tak ako každý rok reflektovali aktuálne trendy vo vesmírnom sektore a priniesli viacero zaujímavých záverov.

Prvé dni plenárneho programu zaznamenali vývoj predovšetkým v sfére space exploration (opätovné dosiahnutie Mesiaca, ľudská misia na Mars…), ktorá tvorila podstatnú časť diskusie medzi šéfmi najprestížnejších svetových vesmírnych agentúr. V podobnom duchu sa niesol aj mediálne atraktívny prejav riaditeľa SpaceX Elona Muska, ktorý niekoľkotisícovému publiku predstavil svoju víziu „kolonizácie“ červenej planéty.

Zásadná pozornosť bola venovaná takisto témam využitia kozmických technológií v medzinárodnej rozvojovej politike. Množstvo možných aplikácií kozických technológií má zreteľný dosah na globálne dosahovanie cieľov udžateľného rozvoja, tak, ako boli definované Organizáciou Spojených národov. Veľké množstvo vystavujúcich a a participujúcich súkromných firiem zase podčiarklo čoraz dôležitejšiu ekonomickú dimenziu vesmírnych aktivít a rastúci význam privátnych aktérov realizujúcich kozmickú činnosť.

Za Slovenskú spoločnosť pre vesmírnu politiku sa kongresu zúčastnili predseda Tomáš Hrozenský a podpredseda Daniel Šagath, pričom obaja vystúpili s príspevkami vo svojich priradených sekciách. Slovensko taktiež reprezentovala predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, Michaela Musilová, príjemným prekvapením bola pomerne veľká účasť českých kolegov, a to prevažne študentov a mladých profesionálov.

Slovenskí a českí účastníci 67.ročníku IAC