Poľsko postaví stanice pre družice COSMO-SkyMed

cosmo22. septembra 2015 – V rámci dlhodobej spolupráce medzi ministerstvami obrany Talianska a Poľska budú v najbližších štyroch rokoch na poľskom území postavené pozemné stanice pre prijímanie dát z talianskych snímkovacích družíc COSMO-SkyMed. Kontrakt v hodnote 30 miliónov Euro zaistí Poľsku prístup k najmodernejším systémom pozorovania Zeme. Družice COSMO-SkyMed sú vybavené radarom so syntetickou clonou (SAR), ktorý umožňuje získavanie kvalitných produktov obrazového spravodajstva (IMINT), resp. satelitných snímok, za každého počasia.

Vybudovanie systému na poľskom území bude prebiehať v dvoch fázach. Prvý segment by mal dosiahnuť iniciačnú operačnú spôsobilosť v roku 2017, druhý by mal byť v prevádzke od roku 2019. Talianske družice dokážu snímkovať v rozlíšení vyššom ako 1 meter, a to výlučne pre účely vládnych zložiek. Snímky v nižšom rozlíšení budú využiteľné aj pre komerčné účely. Družice dvojakého využitia obiehajú okolo Zeme na slnečno-synchronickej obežnej dráhe s inklináciou 97.9 stupňov, čo zaisťuje globálne pokrytie. Inými slovami, jedna družica COSMO-SkyMed odfotí každé miesto na Zemi dvakrát za deň. V súčasnosti sú na orbite 4 predmetné družice, zatiaľ čo talianska vláda sa zaviazala financovať aj ďalšie dve družice druhej generácie.

Družice COSMO-SkyMed vyvíja Talianska vesmírna agentúra v spolupráci s talianskym ministerstvom obrany a ministerstvom školstva, vedy a výskumu. Hlavným dodávateľom družicových komponentov, vrátane pozemného segmentu, je spoločnosť Thales Alenia Space Italia. Prieskumné družice z pomedzi európskych krajín prevádzkuje okrem Talianska aj Nemecko a Francúzsko.

Aj keď Slovensko v súčasnosti neprevádzkuje žiadne družice, v rámci Európskej únie má prístup k dátam z prieskumných družíc, jednak z verejne dostupných zdrojov v rámci programu Copernicus, a taktiež prostredníctvom Európskeho satelitného centra (EU SATCEN), ktoré poskytuje produkty obrazového spravodajstva vládnym zložkám členských krajín.