Nové investície v rámci európskeho programu Galileo

gnss14. septembra 2015 – Európska agentúra pre satelitnú navigáciu (GSA) so sídlom v Prahe bude počas nadchádzajúcich piatich rokov udeľovať dotácie v celkovej výške 100 miliónov Euro pre podporu vývoja mikročipov na prijímanie signálu z družíc. GSA chce týmto krokom predovšetkým posilniť konkurencieschopnosť európskeho trhu voči skúseným vývojárom v USA a Číne. Dotácie budú udeľované prostredníctvom grantov až do výšky 70 percent celkovej sumy jednotlivých projektov.

Vybudovanie globálneho navigačného systému Galileo predstavuje jednu z priorít v rámci európskych vesmírnych aktivít. Rozpočet projektu na roky 2014 – 2020 sa pohybuje na úrovni 7 miliárd Euro. K rozhodnutiu o pridelení 100-miliónového balíka prišlo tesne pred úspešným vynesením ďalších dvoch funkčných satelitov 11. septembra tohto roka. Rozhodnutie o nových investíciách do programu Galileo môže však rozprúdiť diskusiu v rámci bilaterálnej obchodnej relácie EÚ s USA. Obe strany sa totiž zaviazali nevytvárať si vzájomné prekážky v rámci prístupnosti na trh s komponentmi pre satelitnú navigáciu. Podľa agentúry GSA  však k porušeniu dohody prostredníctvom predmetných investícii nedôjde.

V súčasnosti je na obežnej dráhe už 10 družíc Galileo, čo predstavuje tretinu všetkých družíc potrebných pre dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti. EÚ očakáva, že systém Galileo bude plne funkčný do roku 2020.

100-miliónový balík grantov zaiste predstavuje zaujímavú príležitosť aj pre slovenské výskumné inštitúcie, podnikateľské subjekty a startupy. Bližšie informácie sú dostupné na oficiálnej stránke GSA.