SSPA na konferencii k 20. výročiu vesmírnej misie Ivana Bellu

logo_vesmirna_misia21. februára 2019 – Pri príležitosti 20. výročia (20.2.1999) vesmírnej misie Štefánik – kozmického letu Ivana Bellu, prvého slovenského kozmonauta, zorganizoval Slovenský letecký zväz trojdňové (20. – 22. február 2019) stretnutie 15 kozmonautov z 10 krajín. Súčasťou programu podujatia bola aj popoludňajšia konferencia pre členov slovenskej vesmírnej komunity pod názvom “20 years after – Slovakia on the way to ESA – challenges and opportunities”. Na podujatí vystúpili predstavitelia štátnej správy, akademických inštitúcií či mimovládneho sektora a jedným z rečníkov bol aj predseda SSPA, Tomáš Hrozenský.

Konferencia sa niesla v duchu hľadania vhodných riešení pre podporu rozvoja slovenského vesmírneho sektora, v blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti. Predseda SSPA Tomáš Hrozenský prezentoval myšlienky a odporúčania Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku – predovšetkým potrebu vnímania dôležitosti tém vesmírnej politiky, práva a regulácií pri rozhodovacích procesoch, nevyhnutnosť intenzívnejšej a transparentnejšej komunikácie medzi jednotlivými členmi slovenskej vesmírnej komunity, a takisto potrebu zadefinovania dlhodobej vízie rozvoja slovenských vesmírnych aktivít, a to aj nad rámec prebiehajúceho prístupového procesu do Európskej vesmírnej agentúry.

52428058_1085159751684383_3104396408724127744_n
Panelová diskusia na záver konferencie