Dôležitý posun v otázke družicových „megazoskupení”

Screen Shot 2018-11-21 at 17.04.22 copya21. novembra 2018 – Americký regulačný úrad Federal Communications Commission (FCC) majúci v kompetencii aj reguláciu vesmírnych aktivít, schválil počas svojho zasadnutia 15. novembra 2018 žiadosti štyroch súkromných spoločností o nasadenie a prevádzkovanie neštandardne veľkých družicových zoskupení. Najpútavejšou z týchto snáh je projekt Starlink firmy SpaceX počítajúci s družicovým zoskupením vyše 7500 malých satelitov, za účelom poskytovania dostupného a rýchleho internetového pripojenia prostredníctvom družicových technológií.

Vesmírna činnosť podlieha (nielen) v USA prísnym regulačným podmienkam nevyhnutným pre získanie potrebnej licencie na príslušný projekt. Vychádza to z existencie medzinárodného vesmírneho práva, ktoré nabáda štáty k prevádzke funkčného vnútroštátneho regulačného mechanizmu, ktorý by mal zabezpečiť bezpečné a udržateľné vykonávanie vesmírnych aktivít a takisto prispieť k rozvoju súkromného vesmírneho sektora v danej krajine. Keďže štát je v prípade vesmírnej činnosti zodpovedný aj za činnosť neštátnych subjektov, je v jeho vlastnom záujme kontrolovať činnosť súkromných aktérov či spĺňa princípy bezpečnosti a udržateľnosti. V Slovenskej republike zatiaľ podobný regulačný mechanizmus pre vesmírnu činnosť vytvorený nebol.

Sumár plánovaných družicových megazoskupení, © SpaceNews

V prípade nedávneho schválenia žiadostí SpaceX a ďalších 3 firiem (Telesat, LeoSat a Kepler) ide o jasný signál, že verejný sektor v USA má, v zásade, k myšlienkam družicových zoskupení pozitívny prístup s vidinou pridanej hodnoty pre americkú ekonomiku, ktorú služby poskytované takýmito veľkými systémami budú poskytovať. Všetky schválené žiadosti družicových systémov sa orientujú na poskytovanie satelitného internetu prostredníctvom malých družíc. SpaceX už vo februári tohto roka stihla úspešným vypustením do vesmíru vyskúšať 2 družice formátu družíc zo systému Starlink.

V prípade ostatných troch firiem ide pri rozhodnutí FCC, čo sa počtu družíc týka, o menšie zoskupenia v počte 80-140 satelitov. Spoločnosť SpaceX už od FCC pred niekoľkými mesiacmi získala schválenie na ďalších vyše 4400 družíc z programu Starlink. Pre porovnanie, v súčasnosti sa na obežných dráhach okolo Zeme nachádza približne 1900 prevádzkovaných družíc. Najväčšie družicové zoskupenia na zemských orbitách tvorí niekoľko telekomunikačných (firmy Globalstar, či Iridium), navigačných (GPS, GLONASS, Galileo…) či snímkovacích systémov (zoskupenie Flock firmy Planet). Nepresahujú však počty stoviek družíc v jednom systéme. Jedným zo zásadných bodov kritiky družicových megazoskupení je prispievanie k zahusťovaniu kozmickej premávky na zemských orbitách, ktorá môže ústiť do častejších kolízií a tvorby kozmického odpadu. Na druhej strane však ponúka početné možnosti aplikačného využitia a podporu rastu vesmírnej ekonomiky.