V Európe svitá na nové kozmodrómy

Screen Shot 2018-11-08 at 17.40.579. novembra 2018 – Počas roka 2018 napreduje v Európe viacero aktivít spätých s vybudovaním budúcich kozmodrómov, ktoré by mali priniesť na starý kontinent technologické komplexy schopné realizovať vynášanie rakiet s nákladom do vesmíru, keďže dnes využívaný európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane (na francúzskom území, no v Južnej Amerike) je prakticky jediným významným zariadením takéhoto druhu v prevádzke európskeho subjektu (štátu, firmy, či medzinárodnej organizácie). Pozornosť vesmírnej komunity dnes púta predovšetkým vývoj súvisiaci so zamýšľanými kozmodrómami v Spojenom kráľovstve, PortugalskuNórsku:

sp-uk
Vizualizácia plánovaného britského kozmodrómu

Budúci britský kozmodróm je spomedzi troch prezentovaných iniciatív relatívne najpokročilejší, s významnou vládnou podporou. Za jeho lokalitu bola zvolená severoškótska oblasť Sutherland. Projekt momentálne prebieha pokračujúcim vládnym štúdiám uskutočniteľnosti a ovplyvňuje ho aj neistá budúcnosť britského vesmírneho sektora po brexite. Britská vláda už medzitým uzavrela zákazky s hlavnými kontraktormi na vybudovanie kozmodrómu s priľahlou infraštruktúrou a vývoj rakiet využívajúcich budúci kozmodróm (americký priemyselný gigant Lockheed Martin a britské firmy Highlands and Islands Enterprise a Orbex), ktoré už získali na tento účel od Britskej vesmírnej agentúry desiatky miliónov libier. V budúcnosti by mal kozmodróm čerpať z pokračujúcej vládnej podpory.

sp-pr2
Poloha Azorských ostrovov v Atlantickom oceáne

Projekt portugalského kozmodrómu Atlantic International Satellite Launch Programme predpokladá vybudovanie komplexu na ostrovnej lokalite – Azorských ostrovoch, nachádzajúcich sa vo výhodnej geografickej lokalite v relatívne šírych oceánskych vodách v blízkosti Európy, Afriky aj Severnej Ameriky. Počiatočná iniciatíva o možnej realizácii projektu bola vyvinutá americkou Texaskou univerzitou v Austine v spolupráci s portugalskými vedeckými nadáciami. Oficiálna podpora vybudovania kozmodrómu už medzitým zaznela od regionálnej azorskej, ako národnej  portugalskej vlády, ktorá sa čoraz aktívnejšie angažuje v podpore vesmírneho priemyslu v Portugalsku. Záujem o spoluprácu pri vybudovaní a využívaní kozmodrómu prejavilo aj viacero medzinárodných partnerov, badateľný je celkom silný čínsky záujem. Kozmodróm by mal poskytovať služby predovšetkým pre vynášanie malých družíc.

sp-no
Vizualizácia nórskeho kozmodrómu

Iniciatívu vybudovania kozmodrómu v Nórsku rozbehla miestna priemyselná organizácia Andøya Space Center, vlastnená z 90% nórskym ministerstvom obchodu a priemyslu. Tento takisto ostrovný kozmodróm by mal poskytovať služby letov na nízku obežnú dráhu a funkčne slúžiť prevažne rastúcemu trhu malých družíc. Je ideálne situovaný na vynášanie družíc na polárne orbity. Podobne ako v prípade Portugalska aj vývoj nórskeho kozmodrómu je jedným z ukazovateľov rastúceho záujmu krajiny o angažovanosť v Európskom vesmírnom sektore. Hoci počet obyvateľov Nórska je veľmi podobný Slovensku, tento severský štát vynakladá na vesmírnu činnosť neporovnateľne viac verejných financií – každoročne približne 100 miliónov EUR.

V prípade všetkých troch iniciatív ide stále o skoré štádiá vývoja a dnes nemožno s istotou predpokladať či budú aj nakoniec uvedené v budúcnosti do prevádzky a ak áno, aké typy kozmických letov budú umožňovať. Momentálne sa nezdá, že by mali konkurovať strategickému významu robustného komplexu kozmodrómu vo Francúzskej Guyane (slúžiaci vynášaniu strategicky významných európskych družíc a vesmírnych sond na variantách rakiet Ariane, Vega a Sojuz) ale orientovať sa skôr na menšie družicové projekty (verejné ako aj súkromné) rozvíjajúceho sa európskeho vesmírneho priemyslu.

Idea nových kozmodrómov v Európe nie je v svetovom meradle unikátnou, úvahy o nových strediskách letov do vesmíru, či dokonca ich reálne vybudovania v nedávnej minulosti sú badateľné aj v USA, Číne, Rusku, Mexiku, Austrálii či Novom Zélande. Celkový nárast kozmodrómov však rozhodne potvrdzuje progresívny rozvoj vesmírneho sektora a odzrkadľuje rastúcu intenzitu vesmírnej činnosti aj u menej tradičných aktérov, akými sú napr. malé a menej rozvinuté štáty, či súkromné malé a stredne veľké podniky alebo technologické start-upy.