Výsledky prieskumu verejnej mienky o vesmíre v USA

piers-sellersSSPA22. júna 2018 – Na základe nedávneho prieskumu verejnej mienky agentúra Pew Research Center zistila, že americká verejnosť podporuje kozmické aktivity a myslí si, že USA má ostať globálnym lídrom vo vesmíre. Prieskum bol uskutočnený v dňoch 27. marca – 9. apríla 2018 na vzorke viac ako 2500 respondentov. Oproti prieskumu v roku 2011 miera optimizmu narástla z 58% na 72%. Väčšina respondentov odpovedala, že investície do Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS (80%) sú prospešné pre krajinu a NASA, ako kľúčová organizácia, by mala pokračovať vo vesmírnych aktivitách (65%).

Prieskum prišiel v čase, keď sa úloha NASA oproti posledným dekádam výrazne zmenila. Studená vojna a dominancia dvoch vesmírnych mocností (USA, Sovietsky zväz) sú už viac ako 25 rokov minulosťou, ďalšie krajiny sa postupne zapojili do vesmírnych aktivít (Čína, Japonsko, India, európske štáty…) a súkromné spoločnosti ukázali perspektívu lacnej dopravy do vesmíru a komerčných vesmírnych aktivít. Naopak, po ukončení činnosti raketoplánov NASA stratila schopnosť posielať ľudí do vesmíru (2011), a hoci dočasne využíva služby ruských Sojuzov, plánovaná lacná doprava astronautov do vesmíru súkromnými spoločnosťami (SpaceX, Boeing) sa oneskoruje.

Prieskum ukázal, že verejnosť vyjadruje najväčšiu podporu NASA pri výskume Zeme a jej klimatických zmien a obrane planéty pred asteroidmi. Naopak, pomerne malú podporu našlo hľadanie života vo vesmíre a vyslanie človeka na Mesiac, či Mars. Súčasná americká administratíva pritom zaraďuje plán poslať ľudskú posádku na Mars a návrat na Mesiac za svoje priority. Prieskum sa venoval aj súkromným spoločnostiam. Verejnosť si myslí, že spoločnosti ako SpaceX, Blue Origin a Virgin Galactic budú schopné generovať zisk a fungovať v trhovom prostredí a produkovať spoľahlivé nosiče a vesmírne lode. Naopak, podľa verejnosti sa súkromné spoločnosti nebudú zaujímať o základný výskum, ani kozmické smetie, ktoré budú produkovať. Väčšina respondentov by nechcela cestovať do vesmíru (58%), najmä kvôli obavám z vysokej ceny, strachu a zdravotnému stavu. V budúcich 50 rokoch respondenti očakávajú (50%), že vesmírny turizmus sa stane realitou.