Hlas mladej generácie opäť zarezonoval vďaka SGAC udalosti

sgf small logo18. júna 2018 – Prezentovať názor študentov a mladých profesionálov k súčasným trendom vo vesmírnom sektore na medzinárodných fórach nie je vždy jednoduchým cieľom. Aj za týmto účelom prebehlo 16. a 17. júna 2018 dvojdňové „Space Generation Forum 2.0“, zorganizované pri príležitosti medzinárodnej vesmírnej konferencie UNISPACE+50 vo Viedni v týchto dňoch. Odporúčania, ku ktorým dospelo vyše 70 účastníkov podujatia z viac než 30 krajín sveta, budú prezentované práve na pôde tejto konferencie globálnemu publiku.

Space Generation Forum 2.0 zorganizovali mladí dobrovoľníci angažujúci sav organizácii Space Generation Advisory Council, ktorá združuje študentov a mladých profesionálov pôsobiacich vo vesmírnom sektore alebo sa inak zaujímajúcich o prieskum a využívanie kozmického priestoru. Na webe SSPA môžete nájsť viacero informácií o možnostiach zapojenia sa do činnosti tejto medzinárodnej mimovládnej organizácie, ktorá prináša viacero možností na získanie cenných skúseností v aktivitách spätých s vesmírom.

Space Generation Forum 2.0 využilo formát podobný prvému Space Generation Fóru z roka 1999, ktorý viedol aj k formálnemu vytvoreniu Space Generation Advisory Council a podobne sa odohral pri príležitosti UNISPACE konferencie, v tomto prípade išlo o konferenciu UNISPACE III. Počas SGF 2.0 mali účastníci možnosť vypočuť si viacero prednášok a inšpiratívnych príhovorov od starších a skúsenejších členov vesmírnej komunity, prevažná časť podujatia však bola venovaná práci v 7 projektových skupinách reflektujúcich tematické priority v procese príprav UNISPACE+50. 15 odporúčaní, ku ktorým účastníci dospeli počas dvoch dní SGF 2.0 a ktoré reflektujú vnímanie zástupcov mladej generácie, budú prezentované medzinárodnému spoločenstvu na pôde OSN počas konferencie UNISPACE+50 a súvisiaceho 61. zasadnutia Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru.

35518493_2186298898053309_8484883037719363584_o
Všetci účastníci SGF 2.0 – vybraní delegáti zastupujúci mladú generáciu, rečníci, moderátori a experti v pracovných skupinách