Vesmírne technológie dôležité pre Severoatlantickú alianciu

24. novembra 2017 – Družice a družicové systémy na obežných dráhach okolo Zeme sú pre štáty neraz dôležitými nástrojmi posilňujúcimi ich bezpečnosť. Kozmický priestor je vo svojej bezpečnostnej dimenzii vnímaný aj v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorej je Slovenská republika členom od roku 2004. V minulom roku zverejnená oficiálna doktrína Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations pre aktivity vo vzdušnom priestore a kozmickom priestore potvrdzuje trend rastúceho prepojenia vesmírnych technológií na bezpečnostnú politiku.

Prostredníctvom spomínanej doktríny z minulého roka je vidieť záujem aliancie o čo najefektívnejšie využívanie kozmických prostriedkov za účelom posilňovania bezpečnosti členských krajín aliancie. NATO ako organizácia nedisponuje vlastnými kozmickými prostriedkami a súvisiacou infraštruktúrou, spolieha sa v tomto ohľade predovšetkým na existujúce kozmické systémy jednotlivých členských krajín a ich využitie v medzinárodných aliančných aktivitách. Nedávna doktrína predstavuje detailný dokument s množstvom technicky ladeného textu. Pre viac informácií o prístupe NATO ku kozmickým technológiám a ich využitiu v aktivitách aliancie odporúčame navštíviť web NATO Joint Air Power Competence Centre.