ESA preberá politiku otvoreného prístupu k vybraným dátam

More_than_480_Envisat_images_released_under_Creative_Commons_licence_medium10. marca 2017 – Trend otvárania sa medzinárodných organizácií pozornosti a záujmu širšej verejnosti prostredníctvom prijímania politík otvoreného prístupu (z ang. open access policy) k publikáciám, dátam či iným materiálom si koncom februára 2017 verejne osvojila aj Európska vesmírna agentúra, ktorá prijala politiku otvoreného prístupu pre obrazové materiály (napr. snímky z družicového pozorovania Zeme), videá a vybrané sady dát z realizovaného výskumu. ESA tak potvrdzuje svoj deklarovaný a dlhodobo realizovaný cieľ dôslednejšieho priblíženia výsledkov výskumu odbornej aj laickej verejnosti a umožniť využiteľnosť takýchto dát čo najširšiemu publiku.

V podobnom duchu ako ESA pristúpili v posledných mesiacoch k prijatiu politiky otvoreného prístupu k informáciám napr. aj Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), UNESCO či  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V prípade ESA ide krok súvisiaci jednak s digitálnou agendou agentúry, ako aj s víziou Space 4.0, predostrenou generálnym riaditeľom ESA Janom Wörnerom, ktorej bola vyjadrená podpora aj počas posledného zasadnutia Rady ESA na ministerskej úrovni v decembri 2016.

Politika otvoreného prístupu v ESA sa bude vzťahovať na široké množstvo obrazového materiálu, videí a vybraných sád dát získaných z uskutočnených misiíi a programov agentúry. Hoci ESA dlhodobo uverejňuje značné množstvo zo svojho výskumu a výsledkov činnosti prostredníctvom online komunikačných kanálov, nová open access policy predstavuje dôležitý krok ukotvujúci tento trend na najvyšších rozhodovacích úrovniach v rámci agentúry. ESA predpokladá široké využitie informácií zo straný médií a priemyslu, ako aj v školstve a vzdelávacích procesoch. Obrazové materiály a ďalšie dáta budú v rámci ESA open access policy poskytované prostredníctvom licencie Creative Commons.