Stanovisko SSPA k oficiálnemu predstaveniu družice skCUBE

SkCube8. 1. 2016 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) gratuluje Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity (SOSA) ku skonštruovaniu letového exempláru prvej družice vyvinutej a postavenej výhradne slovenskými vedcami a odborníkmi a vysoko oceňuje prácu všetkých akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií, ktoré sa na projekte podieľali.

Zhotovenie družice skCUBE je pre Slovenskú republiku historický moment, a to nielen z technologického hľadiska, keďže podobné projekty sú čoraz dostupnejšie, ale predovšetkým z pohľadu verejnej diplomacie a medzinárodnej prestíže. Slovensko sa môže družicou zviditeľniť vo svete, čo môže okrem iného prispieť k úspešnému prístupovému procesu SR do Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

SSPA pevne verí, že družica bude o pár mesiacov úspešné vynesená na obežnú dráhu a následne nadviaže spojenie s pozemnými stanicami na území Slovenska. Nadviazanie spojenia a úspešný priebeh experimentov bude viditeľným znakom úspechu družice skCUBE.

SSPA v rámci svojich odborných činností dlhodobo apeluje na dodržiavanie medzinárodno-právnych záväzkov v súvislosti s vypustením prvej slovenskej družice. Vypustenie satelitu na obežnú dráhu musí podľa medzinárodných zmlúv a dohovorov OSN schváliť náležitý štát, a to aj v prípade ak družicu skonštruuje mimovládna organizácia. SSPA je v tejto súvislosti pripravená poskytnúť SOSA, ako aj náležitým orgánom štátnej správy v SR odbornú expertízu pri prípravách potrebnej legislatívy a založení národného registra kozmických objektov.

Štátnou registráciou družice skCUBE v centrálnom registri kozmických objektov OSN sa úspešne zavŕši projekt prvej slovenskej družice.