Nové spravodajské družice pre Japonsko

Shinzo30. november 2015 – Japonské zámery o väčšiu angažovanosť vo využívaní vesmíru dostávajú koncom roka 2015 reálne kontúry. Komisia pre vesmírnu politiku, najvyšší japonský orgán pre vesmírne záležitosti, vo svojej nedávnej správe odporučila japonskej vláde zásadné rozšírenie svojho družicového zoskupenia o nové spravodajské družice so zámerom efektívnejšieho sledovania námorných aktivít Číny a Severnej Kórey. O vyčlenení prostriedkov na nové družice spravodajského charakteru by mala japonská vláda rozhodnúť začiatkom decembra.

Intenzívny záujem o vesmírnu politiku je charakteristickou črtou vlády premiéra Šinza Abeho. Návrh o rozšírenie spravodajských družíc je plne v súlade s Národnou bezpečnostnou stratégiou Japonska z decembra 2013, ktorá pripisuje vesmírnym prostriedkom dôležitú úlohu v zaručení národnej bezpečnosti. Turbulentný vývoj na kórejskom polostrove či ostražité vnímanie vývoja vzájomných vzťahov s Čínou robí bezpečnostné prostredie v Ázii nestabilným. Reakcia japonskej vlády dokumentuje dnes už prevažujúci teoretický pohľad, že vesmírne prostriedky sú v bezpečnostnej politike štátu čoraz dôležitejšie.

Vývoj vo vesmírnom sektore v rámci ázijského regiónu zostáva dnes poznačený súťažením podobným tomu, ktoré prebiehalo medzi USA a ZSSR v rámci vesmírneho súperenia v 50. až 70. rokoch minulého storočia. Niektorí experti dokonca označujú súčasný stav  v Ázii za ázijské vesmírne preteky. Doposiaľ išlo skôr o súťaženie v prieskume a dobývaní kozmu (pristátie čínskej sondy Nefritový králik na Mesiaci v decembri 2013, indické dopravenie družice Mangalyaan na orbitu Marsu v septembri 2014, či predpokladané pristátie japonskej sondy Hayabusa 2 na asteroide v decembri 2019), no nedávny čínsky test protidružicovej zbrane (ASAT) zo začiatku novembra, či spomínaný japonský príklad signalizujú, že vzájomné súperenie sa môže v budúcnosti presunúť aj do bezpečnostnej, ba dokonca vojenskej roviny, kde by následky vzájomného súperenia mohli byť závažnejšie, a to nielen pre dané krajiny.