Planetárna obrana a Slovensko

10. januára 2019 – V týchto dňoch vydáva zahraničné vydavateľstvo Springer  na 460 stranách odbornú publikáciu s názvom „Planetary Defense: Global Collaboration for Defending Earth from Asteroids and Comets“. Na publikácii sa významne podieľali českí aj slovenskí vedci, politológovia a právnici: Nikola Schmidt v pozícii editora a ako autori a spoluautori kapitol Peter Vereš (výskumník na Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a člen Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA), Michal Smetana, Martin Švec, Petr Boháček, Tomáš Bruner, Pavel Dufek.

Planetárna obrana je interdisciplinárnym odborom, spájajúcim objavovanie a výskum prirodzených kozmických objektov, ktoré sa môžu zraziť so Zemou. Rieši problém s odklonením alebo zničením nebezpečného telesa, následky po prípadnom impakte a koordinuje národné a medzinárodné inštitúcie. V neposlednom rade rieši relevantné politické otázky a zodpovednosť jednotlivých krajín v prípade objavu telesa na impaktnej dráhe a následných krokov. Na národnej a výskumnej úrovni vo svete dominujú v planetárnej obrane Spojené Štáty a ich Planetary Defense Coordination Office (PDCO), súčasť NASA. Na medzinárodnej úrovni sa otázky zodpovednosti riešia na pôde OSN (UNOOSA). Koordinácia v rámci objavov je voľne zastrešená pod záštitou OSN cez International Asteroid Warning Network (IAWN) a otázku mitigácie zrážky a prípravu kozmických misií rieši zoskupenie Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG). Medzi významné aktivity komunity patrí Planetary Defense Conference, ktorá sa koná každé dva roky, kde sa okrem iného simuluje objav nebezpečného telesa a úspešné, či neúspešné scenáre odklonenia zrážky a ich následkov. Záujem o planetárnu obranu stúpa, o čom svedčí navyšovanie rozpočtu PDCO, aj rastúci počet členov IAWN a SMPAG.

9783030009991Česko a Slovensko sa dlhodobo podieľajú na objavovaní a charakterizácii blízkozemských asteroidov a komét, najmä zásluhou astronómov Akademie Věd Českej Republiky (Ondřejov), observatória Kleť, Astronomického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied a Astronomického a Geofyzikálneho Observatória Univerzity Komenského. V Českej republike udelila Technologická Agentura prvýkrát grant na riešenie problematiky planetárnej obrany (Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru), ktorý sa týka aj návrhu legislatívy. Riešiteľom je Nikola Schmidt z Karlovej Univerzity, v spolupráci s Astronomickým Ústavom AV ČR.

Na mieste je otázka, či podobná legislatíva nechýba aj na Slovensku. Ako by orgány verejnej správy riešili civilnú obranu, ako by sa krajina zapojila do medzinárodnej spolupráce v prípade reálnej hrozby? Mohlo by Slovensko prispieť aj v oblasti technologických riešení, popularizácii a vzdelávaní? Mali by slovenské inštitúcie vstúpiť do IAWN a SMPAG?

Firmy s plánmi ťažby vo vesmíre s novými vlastníkmi

Screen Shot 2019-01-04 at 15.10.50 copya6. januára 2019 – V priebehu posledných rokov získali vo vesmírnom sektore na popularite vízie plánovaného využívania nerastného bohatstva a jeho následného komerčného využívania, o čom sme informovali aj na webe SSPA. V prostredí USA a Luxemburska boli iniciované kroky k vytvoreniu priaznivého regulačného prostredia, viacero súkromných spoločností začalo realizovať prvotné aktivity späté s cieľom komerčne využiť rôznorodé nerastné zdroje vo vesmíre. Dve pravdepodobne najznámejšie firmy, Planetary Resources a Deep Space Industries, však prechádzali v nedávnom období turbulentným vývojom a finančnými problémami a v posledných mesiacoch boli nakoniec obidve subjektom akvizícií inými spoločnosťami.

Takmer dekádu fungujúca Planetary Resources bola v októbri 2018 kúpená Blockhain spoločnosťou ConsenSys. Deep Space Industries, vytvorená v roku 2012, bola zase na prelome rokov zaradená do portfólia výrobcu kozmických systémov Bradford Space a premenovaná na Bradford Space, Inc. Činnosť týchto firiem spätá s ťažbou vo vesmíre zostáva nateraz aktuálnou, je však otázne v akom tempe bude napredovať a či po akvizíciách nedostane prednosť iná technologická aktivita v ich portfóliu.

Obidve pôvodné spoločnosti zaznamenali v priebehu posledných rokov problém so získavaním investícií a doposiaľ nedokázali v adekvátnej miere naplniť svoju pôvodne deklarovanú víziu. V kontexte mediálnej pozornosti ako aj čoraz väčšieho záujmu o tému využívania zdrojov v kozme zo strany verejného sektora, sa ukazuje, že vízie o efektívnu realizáciu týchto plánov budú napredovať pomalšie, vo vesmírnom sektore však tento trend nie je nezvyčajným.

Pokuta pre Swarm Technologies

Screen Shot 2019-01-02 at 16.41.412. januára 2019 – Americký startup Swarm Technologies, ktorý začiatkom roka 2018 vypustil na indickej rakete neautorizované 4 pikosatelity (SpaceBee), dostal pokutu 900 000 amerických dolárov od amerického regulačného úradu Federal Communications Commission (FCC) za porušenie pravidiel, respektíve za vypustenie neautorizovaných satelitov. O tomto prelomovom prípade z hľadiska dodržiavania národných regulácií a medzinárodného práva, a z nich možné vyplývajúce postihy, informovala aj SSPA v polovici marca 2018.

Ešte pomerne nízka pokuta za porušenie pravidiel (pokuty sa môžu pohybovať aj v rozmedzí miliónov dolárov) je jasným signálom pre súkromné spoločnosti, ktoré by chceli nasledovať príklad Swarm Technologies. Vytvorenie jasných pravidiel v oblasti autorizácie a licencie vesmírnych systémov je v dnešnej dobe diskutované aj na Slovensku. Možno predpokladať, že narastajúcim záujmom o vesmírne aktivity na Slovensku vznikne postupný tlak na vytvorenie uceleného právno-regulatívneho rámca aj v slovenskom prostredí. Do tohto porcesu sa po odbornej stránke aktívne zapája aj SSPA, ktorá je nie len národným kontaktným bodom pre Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL) ale aj aktívne organizuje panely a diskusie medzi slovenskými a zahraničnými odborníkmi.

Začneme vnímať hranicu vesmíru nižšie ako v 100km?

_104763770_vg_third_powered_flight_-_take_off_hd_readya16. decembra 2018 – Hoci doposiaľ sa v medzinárodnom spoločenstve konsenzuálne a právne záväzne nestanovilo jedno spoločné vnímanie „začiatku vesmíru“, hodnota 100km nad hladinou mora predstavuje zaiste tú najširšie akceptovanú hranicu, tzv. Kármanovu líniu, ktorá vďaka svojmu jednoduchému číslu je aj pomerne ľahko zapamätateľnou. Nemožno však povedať, že by vedecko- technické, či politické-právne dôvody vytvárali pre toto nastavenie nepriestrelný argument.  To, kde končí vzdušný priestor a kde začína priestor kozmický, je diskutovanou otázkou od počiatkov kozmickej. V priebehu roka 2018 ju oživili 2 zaujímavé udalosti.

Tou hlavnou je nedávny (13. decembra) úspešný pilotovaný test kozmickej lode Starship Two firmy Virgin Galactic amerického miliardára Richarda Bransona. Virgin Galactic dokázal v decembrovom teste úspešne zrealizovať test pri ktorom Spaceship Two dosiahla hranicu vyše 82km nad hladinou mora. Firma neváha prezentovať tento výsledok ako úspešný kozmický let. Ten však nedosiahol parametre orbitálnych letov ale tzv. letov suborbitálnych, pre ktoré sú charakteristické iné fyzikálne parametre.

Mediálnu atraktívnosť dodala téme stanovenia hranice medzi vzdušným priestorom a vesmírom aj expertná diskusia z letných mesiacov roka 2018 v nadväznosti na publikovanie výskumného článku astronóma Jonathana McDowella s argumentáciou zasadzujúcou sa za nastavenie vnímania hranice medzi vzdušným a kozmickým priestorom na úroveň cca 80 km nad úrovňou hladiny mora.

Svoju úlohu zohrávajú v prípade tejto témy ako právne tak aj technicko-fyzikálne otázky. Aj do budúcnosti pravdepodobne zostane téma stanovenia hranice vesmíru aktuálnou. Ponúka zaujímavé možnosti na rôznorodý výskum, prírodovedný aj spoločenskovedný, a ako ukazuje príklad Spaceship Two, aj pomerne pútavý nástroj na realizáciu biznis plánu a mediálnu prezentáciu konkrétneho vesmírneho programu

Právny spor Belgicko – Google s dosahom na družicové snímky

Googlebelg5. novembra 2018 – Belgické ministerstvo obrany sa vyjadrilo, že podá žalobu proti spoločnosti Google po tom, čo Google nevyhovelo jeho žiadosti o zmazanie družicových snímok belgických vojenských objektov z Google máp. Podľa belgického ministerstvo obrany sa žiadosť o zmazanie, resp. rozmazanie týkala najmä jadrových elektrární a vojenských objektov. Spoločnosť Google, prekvapená podaním žaloby, reagovala vyhlásením, že už 2 roky spolupracuje s belgickou vládou v otázkach zmien v Google mapách a vždy sa snažila vyhovieť požiadavkám Belgicka a plniť si svoje právne povinnosti.

Belgicko nie je prvou krajinou, ktorá sa dostala do sporu so spoločnosťou Google kvôli službám, ktoré spoločnosť ponúka, ako napríklad Street View, Google Maps a Google Earth. V minulosti boli z týchto služieb odstránené vojenské lokality napríklad vo Francúzsku a v Holandsku. V Indii dokonca ešte stále nie je povolené používanie služby Street View. Indická vláda argumentuje tým, že služby Google Maps a Street View boli použité pri koordinácii teroristických útokov v krajine. V roku 2016 Taiwan požiadal o vymazanie vojenských objektov v súostroví Spratly Islands v Juhočínskom mori po tom, ako Čína vzniesla svoje územné nároky v regióne.

V roku 2011 sa nemecký súd zaoberal žalobou svojej obyvateľky proti spoločnosti Google o protiprávnosti služby Street View. Nemecký súd túto žalobu zamietol s tvrdením, že na fotografie urobené z ulice nie je potrebné povolenie a že Google na žiadosť jednotlivcov umožňuje vymazanie objektov z ich služieb.

Pred 40 rokmi letela do vesmíru prvá česko-slovenská družica

Screen Shot 2018-10-24 at 21.52.32 copya24. októbra 2018 – Presne pred 40 rokmi, 24. októbra roku 1978, bola na zemskú obežnú dráhu zo sovietskeho kozmodrómu Pleseck vypustená prvá česko-slovenská družica Magion 1. Družicu skonštruovala Československá akadémia vied a do vesmíru letela pod záštitou programu Interkosmos. Magion 1 sa nachádzal na nízkej obežnej dráhe Zeme (LEO) takmer tri roky, až do 10 septembra 1981, kedy plánovane zhorel v atmosfére. Česko-Slovensko sa tým priradilo ku krajinám, ktoré majú nielen svojho kozmonauta, ale aj svoju vlastnú družicu. Vesmírna misia Vladimíra Remeka sa uskutočnila tiež v roku 1978, o niečo skôr v marci.

Prvoradou  úlohou družice bol výskum zemskej magnetosféry. Táto družica bola jedinečná nielen svojim vedeckým poslaním, ale aj technologickým prevedením. Napríklad, družica bola skonštruovaná do presne definovaného tvaru 30x30x16cm a vážila 15kg. Z dnešného pohľadu sa tak jedná o prvý mikrosatelit na svete, skonštruovaný pre vedecké účely, pripomínajúci vo viacerých ohľadoch dnes populárne cubesat-y. Ďalším unikátom bol aj spôsob rozkladania antén družice pomocou pružiny, ktorá sa vo vesmírnych podmienkach iniciovala rozpálením poistky zo silónového vlákna. Táto technológia sa v kozmických technológiách používa dodnes.

Týmto historickým činom sa Česko-Slovensko rovnako stalo krajinou, ktorá naplnila svoje existujúce medzinárodné záväzky, a 13. júna 1979 následne registrovala Magion 1 ako svoju prvú národnú družicu v registri OSN.

Toto výročie sa jednoznačne radí k tým, ktoré si spoločne v roku 2018 pripomíname.

Picture1magion

Pozvánka do Prahy a Brna na Czech Space Week

Picture1a copyb24. októbra 2018 – 10 rokov členstva v Európskej vesmírnej agentúre prinieslo pre Českú republiku mnohé zmeny a nové príležitosti, o ktorých sa budete môcť viac dozvedieť práve na aktivitách organizovaných v rámci blížiaceho sa tematického týždňa Czech Space Week od 9. do 18. novembra. Vyše týždňa  trvajúci sled podujatí pre odbornú a širokú verejnosť sa koná v rámci celoročne prebiehajúcej iniciatívy Czech Space Year, ktorú vyhlásilo české Ministerstvo dopravy spoločne s agentúrou CzechInvest, pražským ESA biznis inkubátorom a ďalšími partnermi.

Cez víkend 9. – 11. novembra bude prebiehať súťaž pre študentov na témy prieskum Zeme, navigácie a vesmírnych technológií. Počas pracovného týždňa budú organizované odborné workshopy pre študentov a mladých vedcov. Nasleduje utorkový seminár pre učiteľov v podaní Vzdelávacej kancelárie Európskej vesmírnej agentúry, pričom v tento deň sa bude konať konferencia 10 rokov ČR v ESA. V piatok a sobotu 16. – 17. novembra bude možné navštíviť otvorené dni Administratívneho centra navigačného systému Galileo. Dni plné vesmírnych aktivít sa ukončia Koncertom scifi filmovej hudby, na ktorom sa predstaví Pražský filmový orchester.

Podujatia, na ktoré sa oplatí prísť pozrieť, budú organizované aj v Brne. V stredu 9. 11. sa koná Veľtrh aerospace firiem, Odborná konferencia Technologického centra Akadémie vied o aktuálnych projektoch a výzvach v EDA, space jobfair pre českých aj zahraničných študentov o príležitostiach v aerospace firmách ako aj vystúpenie speakrov na tému Why space? Why now? Vo štvrtok ráno organizuje firma SAB motivačné raňajky Women in space a nasledujúci deň môžete navštíviť premietanie sci-fi filmov Divoká planeta a First Man a diskusiu o letoch do vesmíru. Na konci týždňa bude možné prísť sa pozrieť na sprievodný program niekoľkých planetárií v regióne.

Všetky informácie, ako aj ďalšie organizované udalosti môžete nájsť na nasledujúcej webovej stránke: http://www.czechspaceyear.com/czech-space-week/

Screen Shot 2018-10-24 at 11.34.15

Blíži sa štvrtá PECS výzva

21Screen Shot 2018-10-21 at 22.50.04. októbra 2018 – Podobne ako počas minulých rokov, aj tento rok (1. decembra 2018) bude otvorená 4. PECS výzva pre predkladanie projektov slovenských vedecko-výskumných a priemyselných subjektov v rámci prebiehajúceho prístupového procesu SR do ESA. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR organizuje pri tejto príležitosti informačný seminár zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok 4. PECS výzvy, ktorý sa uskutoční 8. novembra 2018 v Bratislave. Registrácia pre záujemcov je voľná a dostupná do 25. októbra 2018.

Na informačnom seminári majú záujemcovia možnosť prekonzultovať svoj projektový nápad s prítomnými zástupcami ESA. K téme prístupového procesu SR do ESA pripravila SSPA v marci tohto roku odborný report, ktorý je voľne dostupný na webe SSPA.

Luxemburská vesmírna spolupráca s Českom a Poľskom

20181010_lux-min-economy-czech-min-transport-600-39311. októbra 2018 – Český kosmický portál informoval 10. októbra o novej medzinárodnej spolupráci medzi Českou republikou a luxemburským veľkovojvodstvom, v podobe podpísania „Memoranda o spolupráci v rámci prieskumu a využívania zdrojov vo vesmíre“. Na webe SSPA sme nedávno informovali o pokračujúcich luxemburských aktivitách spätých s témou využívania nerastného bohatstva v kozme. Česka republika, podobne ako Luxemubrsko, členský štát ESA, dlhdodobo vykazuje čoraz intenzívnejší verejný záujem o vesmírnu činnosť.

Tlačové vyhlásenie ďalej poukazuje na snahu o hľadanie spoločného medzinárodného prístupu k otázke využívania zdrojov vo vesmíre (napr. na hospodárske účely). Luxemburská strana, v zastúpení podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Étienna Scheindera vníma podpis memoranda ako ďalší z krokov medzinárodnej podpory iniciatívy SpaceResources.lu , zameranej (predchádzajúce podobné memorandá s Portugalskom, Japonskom, Čínou a Spojenými arabskými emirátmi). Český minister doprady Dan Ťok pri podpise memoranda zdôrazňoval širší medzinárodný aspekt a snahu Česka prispieť k medzinárodnej diskusii o téme využívania zdrojov vo vesmíre.

Česká verzia tlačového vyhlásenia je dostupná tu.

Luxemburské tlačové vyhlásenie (v anglickom jazyku) je dostupné tu.

DOPLNENIE z piatka 12. októbra 2018 – Luxembursko podpísalo podobné memorandum o spolupráci následne aj s Poľskom. Obsahová stránka dohodnutej spolupráce je podobná luxembursko-českému memorandu. Viac informácií je dostupných tu.

Začína 69. Medzinárodný astronautický kongres

QaeaQW5sa1. októbra 2018 – Jedno z najväčších každoročných stretnutí medzinárodnej “vesmírnej” komunity, Medzinárodný astronautický kongres začína dnes svoj 5-dňový program. Dejiskom tohtoročnej edície je severonemecké mesto Brémy. Niekoľko tisíc účastníkov Kongresu spolu s účasťou riaditeľov hlavných priemyselných firiem a národných vesmírnych agentúr sľubuje zaujímavý program. Veľkú časť z neho môžete priamo alebo nepriamo sledovať vo virtuálnom priestore a získať tak informácie o aktuálnom dianí vo vesmírnom sektore.

Dianie z #IAC2018 odporúčame sledovať na nasledovných odkazoch:

42989841_10157852747469196_3701850742127067136_n
© IAF