Záujem o členstvo vo výbore UN COPUOS narastá

Copuos31. júla 2015 – Na webstránke Kancelárie Organizácie Spojených národov pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) bola pred pár dňami zverejnená súhrnná správa z 58. zasadnutia Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS), ktoré sa uskutočnilo 10. – 19. júna vo Viedni. Na zasadnutí sa zúčastnil aj zástupca Slovenskej republiky zo Stálej misie SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a člen výkonného výboru SSPA.

Dvojtýždňové diplomatické rokovania prebiehali tradične v plenárnom formáte sprevádzanom workshopmi menších pracovných skupín. Zaujímavým výstupom zasadnutia pracovnej skupiny pre dlhodobú udržateľnosť vesmírnych aktivít je aktualizovaný návrh medzinárodných smerníc. Z pohľadu kozmického práva stojí za pozornosť pracovný dokument Ruskej Federácie, ktorý pojednáva o interpretácií práva na sebaobranu v súlade s Chartou OSN a v kontexte mierového využívania vesmíru. Viacero členských krajín apelovalo aj na užšie prepojenie činnosti výboru s rozvojovou agendou OSN.

Priebeh tohtoročného zasadnutia výboru sa niesol do značnej miery aj v duchu politizácie otázky členstva. V priebehu roka 2015 totiž viacero nových štátov požiadalo o možnosť stať sa členskými krajinami výboru, čo vypovedá aj o rastúcom význame a dôležitosti agendy COPUOS. Diskusia o rozširovaní odrážala predovšetkým regionálne a geopolitické záujmy členských a kandidátskych krajín. Slovenská republika je jedným zo zakladajúcich členov výboru.

Jeden z piatich CubeSatov nespĺňa medzinárodné normy

429961main_cubesat_129. júla 2015 – Podľa štatistík NASA približne jedna pätina malých družíc na obežnej dráhe Zeme, tzv. CubeSatov, nespĺňa medzinárodné normy pre prevenciu vesmírneho odpadu. Podľa všeobecne uznávaných smerníc by mal satelit na nízkej obežnej dráhe (LEO) do 25 rokov od skončenia svojej životnosti uskutočniť deorbitálny manéver, či už prirodzeným spôsobom alebo prostredníctvom pohonného mechanizmu.

Údaje NASA poukazujú na skutočnosť, že v priemere jeden z piatich CubeSatov vypustených na obežnú dráhu v období 2003 až 2014 je v rozpore s medzinárodnými smernicami, čím sa zvyšuje objem vesmírneho odpadu. Štandardný CubeSat vo forme kocky meria 10x10x10cm. Podľa údajov Spoločného veliteľstva pre vesmírne operácie USA (JSpOC) ich bolo dosiaľ na obežnú dráhu vypustených 231, a to najmä z USA, Japonska a Nemecka. V posledných rokoch počet CubeSatov na obežnej dráhe významne narástol.

Aktuálnosť problematiky dodržiavania medzinárodných noriem pri vypúšťaní malých satelitov dokumentuje aj to, že sa kontinuálne dostávajú do pracovnej agendy medzinárodných organizácii. Spomenúť možno marec tohto roka, kedy pri príležitosti organizácie Pražskej konferencie o malých satelitoch vypracovala Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) spolu s Kanceláriou OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) odporúčacie smernice s cieľom priniesť do CubeSat komunity nápomocný a ucelený dokument s informáciami ako postupovať v niektorých právnych otázkach pri konštrukcii a vypúšťaní malých satelitov.

Vypustiť CubeSat na nízku obežnú dráhu Zeme plánuje aj Slovenská republika. Prvá slovenská družica pod názvom „SkCube“ by mala byť vynesená do vesmíru v prvej polovici roku 2016. Projekt zastrešuje Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Detailné informácie o slovenskom projekte je možné získať na oficiálnej stránke.

Ďalšie kolo rokovaní ku kódexu správania vo vesmíre

featured-space-policy27.7. 2015 — V dňoch 27. až 31. júla 2015 budú v New Yorku na programe multilaterálne rokovania o návrhu medzinárodného kódexu správania vo vesmíre (ICoC). Predmetná iniciatíva EÚ je momentálne najširšie diskutovanou témou v rámci opatrení budovania transparentnosti a dôveryhodnosti (TCBM) v oblasti kozmických aktivít.

Hoci je medzinárodné spoločenstvo jednotné v tom, že globálna komunita potrebuje nové mechanizmy regulujúce vesmírne aktivity, zároveň sa čoraz viac ukazuje trend prehlbovania rozdielov v tom ako tieto mechanizmy majú vyzerať. Od roku 2008, kedy bol pôvodný návrh ICoC prvýkrát predstavený, zaznamenali bilaterálne a multilaterálne rokovania progres (viacero neeurópskych štátov mu vyjadrilo svoju podporu). No takisto sa čoraz výraznejšie začína objavovať kritika poukazujúca či už na slabé miesta návrhu ICoC alebo vôbec na štýl a spôsob akým sú rokovania vedené. To bolo možné vidieť aj na poslednom zasadnutí Výboru OSN pre mierové využitie vesmíru v júni 2015, predovšetkým z úst členov ruskej delegácie.

Budúci vývoj návrhu preto zostáva stále otvorený. Ďalšie kolo rokovaní v New Yorku môže poslúžiť ako vhodná príležitosť pre vyriešenie vzájomných sporov, no ako to pri diplomatických rokovaniach niekedy býva zvykom, jasný a preukázateľný výsledok dosiahnutý byť nemusí.

Detailné informácie o rokovaniach na pôde OSN sa nachádzajú tu.

Členské krajiny EÚ vytvoria konzorcium SST

SST web8. júla 2015 – V nadväznosti na minuloročné rozhodnutie Rady Európskej únie o vytvorení systému pozorovania vesmíru a sledovania kozmických objektov (SST) sa päť členských krajín rozhodlo založiť spoločné konzorcium. Optické a radarové teleskopy  Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Veľkej Británie budú v nasledujúcich piatich rokoch využívané v prospech spoločného európskeho projektu. EÚ pre tento účel vyčlenila 70 miliónov Euro.

Rozhodnutie o vytvorení autonómneho európskeho systému pozorovania vesmíru a sledovania kozmických objektov vychádza z rastúceho záujmu EÚ zaistiť bezpečnosť a stabilitu v kozme. Cieľom SST je monitorovať kozmické objekty, vrátane vesmírneho odpadu, a chrániť predovšetkým družice EÚ v rámci programov Galileo Copernicus, ale aj satelity členských krajín.

V štruktúrach nového konzorcia bude aj bezpečnostný výbor, ktorý bude zodpovedať za udeľovanie prístupu k citlivým dátam a informáciám.

Obdobný program sledovania kozmického priestoru prevádzkuje aj Európska vesmírna agentúra (ESA). V porovnaní s iniciatívou EÚ sa však zameriava skôr na sledovanie objektov v blízkosti Zeme (NEO) ako sú meteority a asteroidy, ako aj pozorovanie trendov vesmírneho počasia.

Spoločné vesmírne operačné centrum USA

7. júla 2015 – Spojené štáty americké vytvoria spoločné vesmírne operačné stredisko pre spravodajské a vojenské zložky. Nová inštitúcia bude dopĺňať činnosť spoločného veliteľstva pre vesmírne operácie (JSPOC), ktoré sídli na základni vzdušných síl Vandenberg v Kalifornii. Pridanou hodnotou nových štruktúr má byť lepší situačný prehľad kozmického priestoru (SSA) a efektívnejšia medzirezortná koordinácia. Americké ministerstvo obrany očakáva, že spoločné centrum začne fungovať do šiestich mesiacov. Budúci rok USA plánuje vynaložiť na bezpečnosť a stabilitu vesmíru približne 5 miliárd amerických dolárov.

Nový zákon o národnej bezpečnosti v Číne

china_great_hall_web6. júla 2015 – Stály parlamentný výbor Čínskej ľudovej republiky minulý týždeň jednohlasne schválil nový zákon o národnej bezpečnosti, ktorý pojednáva aj o bezpečnosti prostriedkov a aktivít v kozmickom priestore. Nová legislatíva zahŕňa do oblasti bezpečnostného záujmu okrem vesmíru aj kybernetický priestor, morské dno a polárne pásma. Zákon potvrdzuje ambície Číny byť relevantným aktérom v otázkach globálneho významu a vytvára koncepčný rámec pre centralizovaný a koordinovaný systém krízového manažmentu vo viacerých oblastiach bezpečnosti.

Úspešný štart ruskej rakety Soyuz

Soyuz web3. júla 2015 — Ruský vesmírny raketový nosič Soyuz úspešne vyniesol na nízku obežnú dráhu zásoby pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Raketa vyštartovala z kazašského Bajkonuru v piatok 3. júla v ranných hodinách. Nákladný modul Progress M-28 by sa mal s ISS spojiť v nedeľu 5. júla krátko po tretej hodine koordinovaného svetového času (UTC).

Úspešný let ruskej rakety má výnimočný význam v kontexte nedávnych neúspešných štartov vesmírnych nosičov amerických súkromných spoločností Orbital Sciences Corporation a SpaceX.

Čítajte viac