66. Medzinárodný astronautický kongres v Jeruzaleme

iac15. októbra 2015 – Tento týždeň prebieha v Jeruzaleme 66. ročník Medzinárodného astronautického kongresu (IAC), ktorý predstavuje jedno z najväčších celosvetových podujatí zameraných na oblasť letectva a kozmonautiky. Kongres každoročne organizuje Medzinárodná astronautická federácia (IAF), pričom sa koná vždy v inom meste. Podujatie potrvá do 16. októbra a zahŕňa množstvo pracovných zasadnutí, technických prezentácií, workshopov, či sprievodných podujatí. Bližšie informácie a aktuálne dianie z kongresu je možné sledovať na oficiálnej alebo facebookovej webstránke IAF.

Budúci rok prebehne Medzinárodný astronautický kongres v mexickej Guadalajare. Príležitosť zúčastniť sa majú aj záujemcovia zo Slovenska. Keďže  cestovanie  do vzdialených lokalít môže byť po finančnej stránke prekážkou hlavne pre študentov a mladých profesionálov, SSPA odporúča v dostatočnom predstihu sledovať možnosti rôznych grantových a štipendijných programov, ktoré záujemcom môžu uhradiť časť nákladov spojených s účasťou na IAC. Takéto granty poskytuje napr. samotná IAF, ale taktiež iné organizácie, vrátane Space Generation Advisory Council a Secure World Foundation.

Špeciálne pre mladých ľudí z celého sveta existuje príležitosť zúčastniť významného sprievodného podujatia IAC, Space Generation Congress (SGC), ktorý je každoročne pripravovaný organizáciou Space Generation Advisory Council (SGAC). SGAC združuje študentov, mladých profesionálov, ale tiež aj nadšencov z oblasti kozmonautiky a vesmírnej politiky na globálnej úrovni. SGC sa koná vždy pár dní bezprostredne pred začatím IAC na rovnakom mieste, čím sa ponúka možnosť účasti na obidvoch kongresoch. Informácie o poslednom SGC sú dostupné na oficiálnej webstránke.

Svetový kozmický týždeň v SR prebehol úspešne

WSW13. októbra 2015 – Tohtoročný Svetový kozmický týždeň, ktorý sa konal v tradičnom termíne 4.-10. októbra, zaznamenal viac ako tisíc podujatí, spomedzi nich bolo niekoľko zorganizovaných v Slovenskej republike. SSPA v pozícii národného koordinátora spolupracovala s viacerými slovenskými organizáciami, ktoré sa svojimi aktivitami zapojili do tohto celosvetového podujatia. Svetový kozmický týždeň vyhlasuje OSN od roku 1999. Témou tohtoročného Svetového kozmického týždňa bolo objavovanie vesmíru.

Svojimi aktivitami sa tento rok na Svetovom kozmickom týždni v SR podieľali nasledovné organizácie:

Astronomický klub Bratislava,
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v Košiciach,
Krajská hvezdáreň v Žiline,
Hvezdáreň v Partizánskom.
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota a
Tekovská hvezdáreň v Leviciach.

Pri príležitosti Svetového kozmického týždňa a s príchodom dlhoočakavého amerického veľkofilmu Marťan do slovenských kín a zorganizovala SSPA v spolupráci s filmovou distribučnou spoločnosťou Barracuda Movie súťaž o 3 x 2 lístky. Do súťaže sa prihlásilo viac ako dvadsať súťažiacich.

SSPA by sa chcela touto cestou srdečne poďakovať všetkým organizáciám, ktoré sa aktívne podieľali na Svetovom kozmickom týždni.

Mimoriadna súťaž o 3 x 2 lístky na film Marťan – Víťazi

MartanS príchodom dlhoočakavého amerického veľkofilmu Marťan do slovenských kín a blížiaceho sa Svetového kozmického týždňa (4.-10. októbra) zorganizovala Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) v spolupráci s filmovou distribučnou spoločnosťou Barracuda Movie súťaž o 3 x 2 lístky. Na 3 súťažné otázky odpovedalo viac ako dvadsať súťažiacich. Zlosovanie prebehlo 4. októbra. Víťazmi sú:

1. Slavomír Jančo, Brezno

2. Mária Hajzoková, Bernolákovo

3. Marek Mitter, Rimavská Sobota

Srdečne gratulujeme!

Poľsko postaví stanice pre družice COSMO-SkyMed

cosmo22. septembra 2015 – V rámci dlhodobej spolupráce medzi ministerstvami obrany Talianska a Poľska budú v najbližších štyroch rokoch na poľskom území postavené pozemné stanice pre prijímanie dát z talianskych snímkovacích družíc COSMO-SkyMed. Kontrakt v hodnote 30 miliónov Euro zaistí Poľsku prístup k najmodernejším systémom pozorovania Zeme. Družice COSMO-SkyMed sú vybavené radarom so syntetickou clonou (SAR), ktorý umožňuje získavanie kvalitných produktov obrazového spravodajstva (IMINT), resp. satelitných snímok, za každého počasia.

Vybudovanie systému na poľskom území bude prebiehať v dvoch fázach. Prvý segment by mal dosiahnuť iniciačnú operačnú spôsobilosť v roku 2017, druhý by mal byť v prevádzke od roku 2019. Talianske družice dokážu snímkovať v rozlíšení vyššom ako 1 meter, a to výlučne pre účely vládnych zložiek. Snímky v nižšom rozlíšení budú využiteľné aj pre komerčné účely. Družice dvojakého využitia obiehajú okolo Zeme na slnečno-synchronickej obežnej dráhe s inklináciou 97.9 stupňov, čo zaisťuje globálne pokrytie. Inými slovami, jedna družica COSMO-SkyMed odfotí každé miesto na Zemi dvakrát za deň. V súčasnosti sú na orbite 4 predmetné družice, zatiaľ čo talianska vláda sa zaviazala financovať aj ďalšie dve družice druhej generácie.

Družice COSMO-SkyMed vyvíja Talianska vesmírna agentúra v spolupráci s talianskym ministerstvom obrany a ministerstvom školstva, vedy a výskumu. Hlavným dodávateľom družicových komponentov, vrátane pozemného segmentu, je spoločnosť Thales Alenia Space Italia. Prieskumné družice z pomedzi európskych krajín prevádzkuje okrem Talianska aj Nemecko a Francúzsko.

Aj keď Slovensko v súčasnosti neprevádzkuje žiadne družice, v rámci Európskej únie má prístup k dátam z prieskumných družíc, jednak z verejne dostupných zdrojov v rámci programu Copernicus, a taktiež prostredníctvom Európskeho satelitného centra (EU SATCEN), ktoré poskytuje produkty obrazového spravodajstva vládnym zložkám členských krajín.

Nové investície v rámci európskeho programu Galileo

gnss14. septembra 2015 – Európska agentúra pre satelitnú navigáciu (GSA) so sídlom v Prahe bude počas nadchádzajúcich piatich rokov udeľovať dotácie v celkovej výške 100 miliónov Euro pre podporu vývoja mikročipov na prijímanie signálu z družíc. GSA chce týmto krokom predovšetkým posilniť konkurencieschopnosť európskeho trhu voči skúseným vývojárom v USA a Číne. Dotácie budú udeľované prostredníctvom grantov až do výšky 70 percent celkovej sumy jednotlivých projektov.

Vybudovanie globálneho navigačného systému Galileo predstavuje jednu z priorít v rámci európskych vesmírnych aktivít. Rozpočet projektu na roky 2014 – 2020 sa pohybuje na úrovni 7 miliárd Euro. K rozhodnutiu o pridelení 100-miliónového balíka prišlo tesne pred úspešným vynesením ďalších dvoch funkčných satelitov 11. septembra tohto roka. Rozhodnutie o nových investíciách do programu Galileo môže však rozprúdiť diskusiu v rámci bilaterálnej obchodnej relácie EÚ s USA. Obe strany sa totiž zaviazali nevytvárať si vzájomné prekážky v rámci prístupnosti na trh s komponentmi pre satelitnú navigáciu. Podľa agentúry GSA  však k porušeniu dohody prostredníctvom predmetných investícii nedôjde.

V súčasnosti je na obežnej dráhe už 10 družíc Galileo, čo predstavuje tretinu všetkých družíc potrebných pre dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti. EÚ očakáva, že systém Galileo bude plne funkčný do roku 2020.

100-miliónový balík grantov zaiste predstavuje zaujímavú príležitosť aj pre slovenské výskumné inštitúcie, podnikateľské subjekty a startupy. Bližšie informácie sú dostupné na oficiálnej stránke GSA.

Vesmírny priemysel čoraz atraktívnejšiou oblasťou investícií

Space127. septembra 2015 – Investície súkromných spoločností do vesmírnych technológií presiahli od roku 2012 dve miliardy amerických dolárov. Len v prvom polroku 2015 prekonali súkromné investície hranicu 1,75 miliárd dolárov, a to najmä prostredníctvom spoločností SpaceXOneWeb. Obe americké spoločnosti majú obrovský potenciál dlhodobých prínosov. Zatiaľ čo SpaceX je už dnes poprednou spoločnosťou v oblasti raketových technológií, OneWeb má ambíciu umožniť globálny prístup k internetu prostredníctvom vypustenia viac ako 600 družíc na obežnú dráhu.

Viac ako polovica súkromných spoločností sa podľa analytickej správy CB Insights radí do kategórie vesmírne služby a raketové technológie (space services and rocket technologies). Za ňou nasledujú spoločnosti zaoberajúce sa spravovaním družíc a technikou (satelite operations and technology). Ostatné spoločnosti patria do kategórie spracovania družicových dát a aplikácií, napr. pre účely diaľkového prieskumu Zeme.

Okrem spomínaných spoločností medzi rýchlo rastúce kozmické startupy patria aj spoločnosti Planet Labs, Kymeta, SpireMapBox.

Predpokladá sa, že súkromný kapitál do vesmírnych technológií bude aj v budúcnosti narastať, no nie ešte do takej miery, aby mohol konkurovať, prípadne presiahnuť mieru investícií zo štátnych zdrojov. Tá napríklad len v Európe presahuje viac ako 70 percent celkových investícií do vesmírnych technológií. Podľa americkej nadácie Space Foundation dosiahol hospodársky objem kozmického priemyslu v roku 2014 úroveň 330 miliárd amerických dolárov.

USA investujú do bezpečnosti a stability kozmického priestoru

GSSAP1. septembra 2015 – Nemalé investície USA do bezpečnosti a stability kozmického priestoru si v ostatnej dobe získavajú podporu nielen odborníkov a vesmírnych stratégov, ale aj predstaviteľov politickej scény. Popri vytvorení nového medzirezortného veliteľstva pre vesmírne operácie (Joint Interagency Coalition Operations Space Center) plánujú Spojené štáty v nasledujúcich piatich rokoch vynaložiť na posilnenie bezpečnostnej architektúry kozmu viac ako 5 miliárd amerických dolárov.

USA sú v súčasnosti lídrom vo využívaní kozmického priestoru, či už pre komerčné účely alebo pre zaisťovanie národnej bezpečnosti prostredníctvom spravodajských a vojenských technológií. Rastúci počet aktérov vo vesmíre, ako aj správanie dvoch najväčších konkurentov, Ruska a Číny, nútia amerických stratégov podnikať náležité kroky pre udržanie si tejto komparatívnej výhody. Najväčšími hrozbami pre bezpečnosť a udržateľnosť vesmírnej architektúry je rastúci objem vesmírneho odpadu, nedostatočné medzinárodne normy správania vo vesmíre, ale aj deklarované úsilie niektorých štátov vyvíjať protidružicové zbrane (ASAT) a iné spôsobilosti, ktoré dokážu zamedziť prístup k službám, ktoré umožňujú orbitálne platformy.

Narušenie stability kozmického priestrou by malo významné negatívne dopady nielen na národnú bezpečnosť USA, ale aj na rýchlo rozvíjajúcu sa globálnu kozmickú ekonomiku.

Systémy ASAT sa spravidla delia na dve skupiny, a to zbrane s dočasným alebo trvalým účinkom vyradenia určitej služby, ktoré družice poskytujú. Okrem kinetických systémov ASAT, ako sú napríklad balistické strely, resp. interceptory využívané v systémoch protiraketovej obrany, sú čoraz populárnejšie nekinetické prostriedky, ako napríklad zbrane upriamenej energie alebo rôzne typy rušičiek. Agresor môže prostredníctvom týchto zbraní vyradiť širokú škálu kozmických služieb, vrátane globálnych navigačných systémov alebo komunikačných družíc. Špecifickou kategóriou ASAT, ktoré v ostatnej dobe pútajú pozornosť, sú mikrodružice vyznačujúce sa vysokým stupňom manévrovateľnosti, ktoré sa môžu voľne pohybovať na obežnej dráhe a „na počkanie“ zneškodniť vybranú družicu.

Medzi spôsobilosti, ktoré USA vyvíjajú za účelom ochrany svojich družíc, patrí aj nedávno odtajnený program prieskumných družíc na geosynchronickej obežnej dráhe (Geosynchronesous Space Situational Awareness Program), ktoré budú sledovať podozrivé družice, a v prípade potreby sa k ním prostredníctvom manévrovania priblížia a potvrdia alebo vyvrátia ich nepriateľský účel. Prvá dvojica spomínaných satelitov bola vynesená na obežnú dráhu koncom roka 2014. Ďalšie družice programu GSSAP budú vynesené do kozmu v roku 2016.

Globalizácia kozmického priemyslu sa zrýchľuje

economy18. augusta 2015 – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe Space Economy at a Glance 2014 upozorňuje na rapídne tempo globalizácie vesmírnej ekonomiky. Dynamika kozmického trhu sa odráža okrem iného na väčšej diverzifikácii dodávateľských reťazcov kozmických systémov, ako aj na rozrastajúcom sa sektore kozmických služieb.

V poradí už tretie vydanie predmetnej publikácie OECD (predchádzajúce vydania v roku 2007 a 2011) dáva odbornej verejnosti do pozornosti viacero súčasných trendov, vrátane väčšej dostupnosti a využiteľnosti kozmických aplikácií pre širokú verejnosť, ako aj významné sociálnoekonomické vplyvy štátnych i súkromných investícií do kozmického priemyslu. Kozmický sektor zamestnával v roku 2013 približne 900 000 ľudí pri ročnom hospodárskom objeme okolo 200 miliárd Euro. Analytická správa Space Report 2015 od americkej nadácie Space Foundation uvádza, že hospodársky objem kozmického priemyslu v roku 2014 narástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom až o takmer 10%.

OECD takisto poukazuje na to, že  rozvoj kozmických aktivít a budovanie nových vesmírnych spôsobilostí môže byť v súčasnom svete pre štáty až strategickým cieľom. Rastie aj počet krajín a spoločností, ktoré investujú do kozmických systémov a s nimi spojenými aplikáciami. Financovanie relevantných inštitúcii, vrátane štátneho a súkromného sektora, sa aj napriek globálnej ekonomickej kríze udržalo v sledovanom období relatívne stabilné, miestami dokonca s rastúcou tendenciou.

Podľa OECD tieto ukazovatele ponúkajú nové príležitosti predovšetkým pre start-up komunity a rozvíjajúce sa ekonomiky. V tejto súvislosti ponúka vesmír množstvo príležitostí aj pre Slovenskú republiku, ktorá v súčasnosti napreduje vo svojich snahách o integrovanie sa do európskeho vesmírneho sektora. Dôležitým medzníkom v tomto úsilí bolo podpísanie Dohody o Európskom spolupracujúcom štate s Európskou vesmírnou agentúrou z februára 2015 a s tým súvisiaca účasť SR v programe Plan for European Cooperating States (PECS).

SR odštartovala registračný proces svojej prvej družice

SkCube11. augusta 2015 – Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) zverejnila v publikácii BR IFIC 2800 Advance Publication Information (API) predbežnú registráciu orbitálnych parametrov a frekvencií prvého slovenského satelitu SKCUBE. Tento krok je jedným z najvýznamnejších z pohľadu dodržiavania medzinárodných dohovorov v oblasti telekomunikácii, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala.

Družica SKCUBE je registrovaná ako non-geostationary satelit operujúci vo frekvenčnom pásme určenom pre amatérsku satelitnú službu. To znamená, že každý držiteľ rádioamatérskej licencie bude môcť prijímať dáta z tejto družice bez poplatku, rovnako tak aj informácie, ktoré budú vysielane z družice v rádioamatérskom frekvenčnom pásme, nesmú byť, podľa medzinarodnej regulácie platnej aj na území Slovenskej republiky, zneužívané na komerčné alebo iné zárobkové činnosti.

Tento krok zaraďuje Slovenskú republiku medzi krajiny, ktoré sa nielen oficiálne zaväzujú k dodržiavaniu medzinárodných dohovorov pri využívaní kozmického priestoru, ale ich aj zodpovedne a reálne dodržiava, a to už pri svojom prvom plánovanom družicovom projekte.

Nakoľko sa Slovenská republika s podobnou situáciou strela po prvýkrát vo svojej histórii, za toto úsilie treba poďakovať Stálej Misii SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenskému zväzu rádioamatérov a v neposlednej rade profesionálom z odbornej obce, ktorí v tejto súvislosti zohrali dôležitú priekopnícku úlohu.

Základné údaje o prvej slovenskej družici:

Názov: SKCUBE

Evidencia – Špeciálna publikácia ITU: API/A/10522

Zodpovedná administratíva: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky (RÚ SR)

Projekt prvej slovenskej družice zastrešuje Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Súhrnná správa o bezpečnosti vo vesmíre SSI 2015 zverejnená

SSI5. augusta 2015 – V rámci medzinárodného projektu Space Security Index, ktorý priebežne monitoruje vývoj bezpečnostných aspektov využívania kozmického priestoru, bola nedávno zverejnená výročná rovnomenná súhrnná správa. Experti sa zhodujú, že najväčšou výzvou pre bezpečné a udržateľné využívanie kozmu v súčasnosti predstavuje rastúci objem vesmírneho odpadu.

Tohtoročná správa Space Security Index 2015 kladie hrozbu vesmírneho odpadu dokonca vyššie ako problematiku proti-družicových zbraní (ASAT), nedostačujúce medzinárodné normy správania vo vesmíre, či nárast štátnych a neštátnych aktérov schopných narušiť prístup ku kozmickým technológiám a službám, ktoré sú sprostredkované orbitálnymi platformami. Ministerstvo obrany USA prostredníctvom programu sledovania kozmických objektov (SSN) monitoruje na obežnej dráhe viac ako 23 000 drobných objektov s priemerom väčším ako 10 centimetrov. Menších objektov je na obežnej dráhe približne 500 000.

Experti tiež poukazujú na čoraz náročnejšie hľadanie voľných orbitálnych miest a frekvenčných spektier pre nové družice ako aj rapídne tempo rastu komerčného sektora vo vesmíre, čo má za následok častejšie vytváranie spoločných projektov medzi vládou a súkromným sektorom (najčastejšie vo forme PPP partnerstiev). V kontexte možných riešení súčasných problémov vesmírnej bezpečnosti zdôrazňuje pozitívny vplyv a pretrvávajúcu potrebu medzinárodnej koordinácie a spolupráce.

Správa konštatuje aj rastúce prepojenie medzi tradičnými bezpečnostnými výzvami a kozmickým a kybernetickým priestorom.