Blíži sa štvrtá PECS výzva

21Screen Shot 2018-10-21 at 22.50.04. októbra 2018 – Podobne ako počas minulých rokov, aj tento rok (1. decembra 2018) bude otvorená 4. PECS výzva pre predkladanie projektov slovenských vedecko-výskumných a priemyselných subjektov v rámci prebiehajúceho prístupového procesu SR do ESA. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR organizuje pri tejto príležitosti informačný seminár zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok 4. PECS výzvy, ktorý sa uskutoční 8. novembra 2018 v Bratislave. Registrácia pre záujemcov je voľná a dostupná do 25. októbra 2018.

Na informačnom seminári majú záujemcovia možnosť prekonzultovať svoj projektový nápad s prítomnými zástupcami ESA. K téme prístupového procesu SR do ESA pripravila SSPA v marci tohto roku odborný report, ktorý je voľne dostupný na webe SSPA.

Ukrajinský vesmírny sektor v turbulentnom vývoji

17. októbra 2018 – Na webe SSPA pravidelne informujeme medzi iným aj o vesmírnych aktualitách z krajín susediacich so Slovenskom, predovšetkým z členských štátov V4. V aktuálnom článku sme sa rozhodli zamerať viac na východ. Ukrajinský vesmírny priemysel v minulosti, predovšetkým v období existenciu Sovietskeho zväzu, patril k tým svetovo známym. Po problematickom období v … Čítajte viac

Luxemburská vesmírna spolupráca s Českom a Poľskom

20181010_lux-min-economy-czech-min-transport-600-39311. októbra 2018 – Český kosmický portál informoval 10. októbra o novej medzinárodnej spolupráci medzi Českou republikou a luxemburským veľkovojvodstvom, v podobe podpísania “Memoranda o spolupráci v rámci prieskumu a využívania zdrojov vo vesmíre”. Na webe SSPA sme nedávno informovali o pokračujúcich luxemburských aktivitách spätých s témou využívania nerastného bohatstva v kozme. Česka republika, podobne ako Luxemubrsko, členský štát ESA, dlhdodobo vykazuje čoraz intenzívnejší verejný záujem o vesmírnu činnosť.

Tlačové vyhlásenie ďalej poukazuje na snahu o hľadanie spoločného medzinárodného prístupu k otázke využívania zdrojov vo vesmíre (napr. na hospodárske účely). Luxemburská strana, v zastúpení podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Étienna Scheindera vníma podpis memoranda ako ďalší z krokov medzinárodnej podpory iniciatívy SpaceResources.lu , zameranej (predchádzajúce podobné memorandá s Portugalskom, Japonskom, Čínou a Spojenými arabskými emirátmi). Český minister doprady Dan Ťok pri podpise memoranda zdôrazňoval širší medzinárodný aspekt a snahu Česka prispieť k medzinárodnej diskusii o téme využívania zdrojov vo vesmíre.

Česká verzia tlačového vyhlásenia je dostupná tu.

Luxemburské tlačové vyhlásenie (v anglickom jazyku) je dostupné tu.

DOPLNENIE z piatka 12. októbra 2018 – Luxembursko podpísalo podobné memorandum o spolupráci následne aj s Poľskom. Obsahová stránka dohodnutej spolupráce je podobná luxembursko-českému memorandu. Viac informácií je dostupných tu.

Začína 69. Medzinárodný astronautický kongres

QaeaQW5sa1. októbra 2018 – Jedno z najväčších každoročných stretnutí medzinárodnej “vesmírnej” komunity, Medzinárodný astronautický kongres začína dnes svoj 5-dňový program. Dejiskom tohtoročnej edície je severonemecké mesto Brémy. Niekoľko tisíc účastníkov Kongresu spolu s účasťou riaditeľov hlavných priemyselných firiem a národných vesmírnych agentúr sľubuje zaujímavý program. Veľkú časť z neho môžete priamo alebo nepriamo sledovať vo virtuálnom priestore a získať tak informácie o aktuálnom dianí vo vesmírnom sektore.

Dianie z #IAC2018 odporúčame sledovať na nasledovných odkazoch:

42989841_10157852747469196_3701850742127067136_n
© IAF

Dvojité slovenské zastúpenie na Letnej škole ECSL

41174962_1970786609668485_1071482039842111488_na17. septembra 2018 – V dňoch 27. augusta – 7. septembra sa tento rok uskutočnil v poradí už 27. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike, pravidelného vzdelávacieho podujatia, ktoré organizuje Európske centrum pre vesmírne právo. Tohtoročná edícia sa uskutočnila vo fínskej metropole Helsinki v spolupráci s Ministerstvom hospodárskych záležitostí a zamestnanosti. Aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry (ESA), slovenskí študenti sa tohto prestížneho podujatia zúčastňujú každoročne od roku 2014, pričom SSPA ako národný kontaktný bod pre ECSL v SR koordinuje výber uchádzačov zo Slovenska.

Tohtoročnej Letnej školy sa zúčastnilo 47 študentov a mladých profesionálov reprezentujúcich celkovo 25 štátov, pričom Slovenská republika mala prvýkrát dvojité zastúpenie – Petra Béreša ako tútora a Lukáša Jančáta ako účastníka, študentov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výber miesta konania nebol náhodný a súvisel s nedávnym prijatím fínskeho zákona o vesmírnych aktivitách. Účastníci sa bližšie oboznámili s procesom tvorby a prijímania takéhoto zákona priamo od jeho tvorcov ako aj s problematikou medzinárodného vesmírneho práva a politiky od popredných odborníkov z akademickej aj komerčnej oblasti.

Nadobudnuté vedomosti a to aj z miestnej legislatívy následne účastníci využili pri spracovaní a prezentovaní skupinového projektu pod vedením svojich tútorov. Téma projektu mala úzku spojitosť s miestom konania a týkala sa vypracovania kompletnej analýzy a posúdenia právnych otázok vývoja a následného použitia malého satelitu v oblasti Arktídy. Obidva tímy pod vedením Petra Béreša získali ocenenia za svoje projekty – jeden tím získal ocenenie za najlepšiu písomnú časť a druhý za najlepší celkový projekt.

Zľava: Peter Béreš a Lukáš Jančát
Zľava: Peter Béreš a Lukáš Jančát
Peter Béreš (tretí zľava) s tímom oceneným za najlepší celkový projekt pred katedrálou v Helsinkách
Peter Béreš (tretí zľava) s tímom oceneným za najlepší celkový projekt pred katedrálou v Helsinkách

Luxembursko naštartovalo činnosť vesmírnej agentúry

16. septembra 2018 – Luxemburské veľkovojvodstvo patrí síce medzi tie menšie európske štáty, takisto je však na európske pomery jedným z najvýznamnejších hráčov na poli vesmírnych aktivít. Po dlhoročne mediálne atraktívnej činnosti súvisiacej s vesmírom (sídlo známeho operátora komunikačných družíc SES, podpora rozvoja vesmírneho priemyslu, prijatie zákona o využívaní vesmírneho nerastného bohatstva…) púta táto západoeurópska … Čítajte viac

Zaujímavé vesmírne infografiky

5. septembra 2018 – Začiatok deviateho mesiaca v roku už pravidelne znamená aj začiatok nového školského roka. Prečo sa teda v septembri nenaučiť aj nové informácie o vesmírnych aktivitách? Počas letných mesiacov sme na internete prehľadali voľne dostupné a graficky pútavé rozličné infografiky o vesmíre, výber ktorých, symbolicky 9, Vám ponúkame v našom aktuálnom článku. … Čítajte viac

ESA stáž v Centre pre bezpečnosť a vzdelávanie v belgickom Redu

sspa sprava 27 jula27. júla 2018 – Európska vesmírna agentúra ESA v rámci programu ESA Academy ponúka študentom z členských a spolupracujúcich štátov (vrátane Slovenska) možnosť stáže na dobu 3 až 6 mesiacov v belgickom centre ESEC. Stáž je zameraná na podporu výskumných a laboratórnych experimentov z oblasti vývoja satelitných zariadení a je súčasťou prípravy druhej edície tzv. „ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week“.

Záujemci by mali byť študentmi aspoň tretieho ročníka bakalárskeho štúdia inžinierskeho. zamerania, so základnými poznatkami o vesmírnom inžinierstve a fungovaní kozmických systémov. Žiadosti vrátane motivačného listu, životopisu, študijných výsledkov a odporúčacieho listu od univerzitného profesora je potrebné zaslať do 2. septembra 2018 na adresu esa.academy@esa.int.

Najskorší možný dátum začatia stáže je  1. október 2018.

Bližšie informácie a detaily k ponúkanej pozícii nájdete tu, ESA ponúka informácie k možnostiam stáží tiež tu.

Report SWF k problematike protidružicových technológií

satelitte-carosel-imagea23. júla 2018 – O tom, že prieskum a využívanie kozmického priestoru sú témy atraktívne aj pre armádne zložky, existujú informácie od počiatkov kozmickej éry v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Negatívne znejúci termín militarizácia kozmického priestoru je prítomný odkedy ľudstvo prvýkrát vyslalo technológie resp. ľudí na obežné dráhy Zeme. Hoci v súčasnosti sú mediálne atraktívne predovšetkým témy ako kolonizácia Marsu či vesmírny priemysel, vesmír aj dnes zostáva doménou, ktorej využívanie je atraktívne aj pre armády. Nemusí byť preto prekvapením, že vesmírne programy najvýznamnejších vesmírnych krajín historicky zahŕňali výskum s cieľom získať schopnosť zničiť družice prípadného protivníka. Americký think-tank Secure World Foundation (SWF) pripravil tento rok detailný prehľad historických ako aj súčasných takýchto programov, v podobe voľne dostupného analytického reportu.

Vesmírny priestor by mal byť skúmaný a využívaný len na mierové účely a pre blaho a prospech všetkých národov. Tak znie jedno zo základných ustanovení Kozmickej zmluvy, medzinárodnej zmluvy, ktorú v priebehu posledných vyše 50 rokov ratifikovalo alebo podpísalo viac než 100 krajín, vrátane najvyspelejších vesmírnych mocností. Vesmír však takisto bol odjakživa užitočným politickým nástrojom a v súčasnosti je dokonca nevyhnutnou súčasťou hospodárstva či bezpečnosti štátov (navigácia, komunikácia či meteorológia). Nie je preto prekvapením, že štáty už v histórii vyvíjali technológie na ničenie družíc, v prípade, že by využitie takýchto technológií považovali za nevyhnutné na dosiahnutie svojich zahraničnopolitických záujmov v možnom konflikte s iným štátom alebo štátmi.

Aktuálny report od SWF ponúka obrovské množstvo informácií o týchto, tzv. “counterspace” technológiách. Ich najintenzívnejší vývoj je dlhodobo viditeľný vo vesmírnych programoch USA, Ruska a Číny, v menšej miere sa report venuje aj counterspace programom štátov Irán, Severná Kórea a India. Dôraz je kladený tradičnejším formám protidružidových zbraní, vo forme napr. upravených balistických rakiet určených na priamy zásah družice, pozornosť je venovaná takisto modernejším technológiám protidružicových technológií založených na manévrovateľnosti objektu na orbitách či elektromagnetickým formách škodlivého zásahu. Samostatná kapitola je navyše orientovaná na kybernetické hrozby, ktorými je možné zasiahnuť kozmické systémy, a jej narastajúcemu významu v kontexte využívania služieb, ktoré nám poskytujú kozmické technológie. Report od SWF predstavuje zdroj referenčnej kvality, informácie v ňom sú čerpané z výlučne dohľadateľných a verejne dostupných zdrojov. Jeho preštudovanie poslúži vesmírnym nadšencom ako aj ľudom pohybujúcich sa v oblasti politológie, či bezpečnostných štúdií.

SSPA opäť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva

sspalsmp201810. júla 2018 – Aj počas letných prázdninových mesiacov pokračujeme v SSPA v našej vzdelávacej iniciatíve pre slovenských vysokoškolských študentov s cieľom poskytnúť teoretické ako aj praktické poznatky k relevantným aktuálnym otázkam vesmírnej politiky, práva alebo bezpečnosti. Tento týždeň sme opäť po roku mali byť možnosť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva, týždňového vzdelávacieho podujatia pre vysokoškolských študentov a mladých profesionálov pôsobiacich alebo sa zaujímajúcich o medzinárodné právo.

LŠMP 2018 sa tento rok koná na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave, organizačne ju primárne zabezpečujú ELSA Slovensko a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo. Po dobrej odozve k bloku venovanom súčasným trendom vo vesmírnom práve, ktorý sme v SSPA poskytli v rámci LŠMP minulý rok, sme aj v tohtoročnej edícii pripravili pre účastníkov Letnej školy medzinárodného práva seminár obsahujúci informácie predovšetkým k aktuálnym výzvam v oblasti právneho a regulačného vymedzenia vesmírnych aktivít na medzinárodnej ako aj národnej úrovni.

Diskusia a riešenie príkladov počas bloku k vesmírnemu právu: