Turbulencie na poistnom trhu pre vesmírne aktivity

5. augusta 2019 – Vesmírna činnosť, podobne ako iné odvetvia ľudskej činnosti, býva štandardne subjektom poistnej činnosti. Poisťovanie vesmírnych aktivít sa medzinárodné odohráva v dvoch najštandardnejších formátov – poistenia vlastného (z ang. first party insurance) vesmírneho projektu (vynášanie alebo samotný náklad) a poistenia tretej strany (z ang. third party insurance), resp. inými slovami poistenia zodpovednosti … Čítajte viac

Vesmír čoraz častejšie bezpečnostnou témou aj v Európe

31. júla 2019 – O tom, že využívanie vesmíru na vojenské alebo širšie bezpečnostné účely je v posledných mesiacoch a rokoch vo svete čoraz intenzívnejšie, minimálne v deklaratórnej rovine, sme už informovali na webe SSPA, napr. v súvislosti s prebiehajúcim procesom vytvárania vesmírnych síl v USA. Európske krajiny nezostávajú pozadu a v európskom prostredí je … Čítajte viac

50. výročie “veľkého skoku pre ľudstvo”

18. júla 2019 – Tento rok v júli si svetová vesmírna komunita pripomína 50. výročie jedného z výrazných medzníkov ľudskej histórie – úspešnej realizácie prvej pilotovanej vesmírnej misie na povrch Mesiaca v rámci amerického lunárneho programu Apollo, misie Apollo 11. Na pozadí osláv tohto historického momentu je dnes opätovne viditeľnejší záujem nielen USA o vyslaní misií s ľudskou posádkou … Čítajte viac

Predstavenie Koncepcie vesmírnych aktivít SR

Screenshot 2019-07-08 at 23.34.158. júla 2019 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informovalo prostredníctvom portálu slovak.space, že dňa 24. júna 2019 bola Rade vlády SR pre VTI predstavená Koncepcia vesmírnych aktivít v SR z dielne MŠVVaŠ SR v spolupráci s relevantnými ministerstvami, akademickou a podnikateľskou obcou.“ Koncepcia je voľne dostupným dokumentom, oficiálna správa na portáli slovak.space ďalej informuje o zámere Koncepcie vesmírnych aktivít v SR, ktorým je analyzovať stav vesmírnych aktivít v Slovenskej republike a do budúcna nájsť vhodnú formu ich udržateľného financovania a nadrezortného riadenia.

EU / ESA Space Council obnovený po 8 rokoch

esa eu211. júna 2019 – Dvaja najvýznamnejší medzinárodní aktéri v európskom vesmírnom sektore – Európska únia a Európska vesmírna agentúra obnovili spoločnú formálnu platofrmu pre vzájomný dialóg. Po 8 rokoch tak koncom mája 2019 opäť zasadol EU / ESA Space Council, ktorého sa zúčastnili lídri oboch organizácií a predstavitelia ich členských štátov (28 členských krajín EÚ, 22 členských štátov ESA, pričom 20 z nich participuje v oboch inštitúciách). Obnovenie formátu EU / ESA Space Council vysiela signál záujmu oboch inštitúcií o podporenie etablovanej, no nie bezproblémovej spolupráce medzi týmito dvoma organizáciami.

Tému obnoveného EU / ESA Space Council konajúceho sa v nadväznosti na zasadnutie Rady ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť bola idea „Space as an enabler“ zdôrazňujúca socioekonomické výhody plynúce z využívania kozmických technológií. Posledným významným spoločným dokumentom oboch organizácií bola v roku 2016 rezolúcia Joint Statement on Shared Vision and Goals for the Future of European Space.

esa eu

Satelitné konštelácie vyvolávajú aj právno-politické otázky

29. mája 2019 – Satelitné konštelácie, niekedy nazývané aj satelitné roje, je spoločné pomenovanie pre satelitné systémy primárne na nízkych obežných dráhach, ktorých úlohou je poskytnúť služby, ktoré by samostatné družice nedokázali, prípadne by to dokázali len v obmedzenej miere. Satelitné konštelácie sú využívané najmä na poskytovanie širokopásmového internetu a telefónneho signálu. Hoci tento internet sa zatiaľ … Čítajte viac

Spustené prihlasovanie na ECSL letnú školu 2019

22. mája 2019 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo možnosť podávania prihlášok tohtoročnú edíciu prestížnej Letnej školy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Lákadlom ročníka 2019 bude miesto konania – sicílska Messina. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA z pozície národného kontaktného bodu pre ECSL v SR bude podobne ako v minulých 2 rokoch koordinovať výberový proces záujemcov zo Slovenska. … Čítajte viac

Európske nosiče Ariane 6 a Vega C čoraz bližšie k prevádzke

14. mája 2019 – Vývoj budúcich európskych nosných rakiet pre cesty do vesmíru napreduje. Súčasné portfólio európskych nosičov počíta v najbližších rokoch s výraznou obnovou súvisiacou s uvedením modernizovaných verzií rakiet Ariane a Vega na trh. Dnes používané nosiče Ariane 5 a Vega by mali byť priebežne nahradené ich novými verziami Ariane 6 a Vega C. Popri Ariane 5 a Vega dnes európske … Čítajte viac

Pretrvávajúce problémy na geostacionárnej obežnej dráhe

18. apríla 2019 – Telekomunikačná družica Intelsat 29E spoločnosti Intelsat zaznamenala v priebehu apríla výpadok poskytovania služieb nasledovaný spozorovanými ďalšími anomáliami poukazujúcimi na pravdepodobnú fragmentáciu objektu v niekoľkých nasledujúcich udalostiach. Intelsat 29E je pomerne mladou, len trojročnou družicou, štandardná operačná prevádzka podmieňujúca generovanie zisku je pritom pri veľkých a nákladných GEO družiciach až 15 rokov. V posledných mesiacoch … Čítajte viac

Space Needs You seminár na UMB v Banskej Bystrici

8. apríla 2019 – Na vesmírny priestor sa môžeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu: ako vedci, inžinieri – ale aj ako právnici, ekonómovia či politológovia. Práve s takýmto poslaním vo štvrtok 4. apríla 2019 SSPA zorganizovala v Banskej Bystrici na pôde Univerzity Mateja Bela informačný seminár Space Needs You: Študijné a kariérne príležitosti vo vesmírnom sektore pre právnikov, … Čítajte viac