Nové spravodajské družice pre Japonsko

Shinzo30. november 2015 – Japonské zámery o väčšiu angažovanosť vo využívaní vesmíru dostávajú koncom roka 2015 reálne kontúry. Komisia pre vesmírnu politiku, najvyšší japonský orgán pre vesmírne záležitosti, vo svojej nedávnej správe odporučila japonskej vláde zásadné rozšírenie svojho družicového zoskupenia o nové spravodajské družice so zámerom efektívnejšieho sledovania námorných aktivít Číny a Severnej Kórey. O vyčlenení prostriedkov na nové družice spravodajského charakteru by mala japonská vláda rozhodnúť začiatkom decembra.

Intenzívny záujem o vesmírnu politiku je charakteristickou črtou vlády premiéra Šinza Abeho. Návrh o rozšírenie spravodajských družíc je plne v súlade s Národnou bezpečnostnou stratégiou Japonska z decembra 2013, ktorá pripisuje vesmírnym prostriedkom dôležitú úlohu v zaručení národnej bezpečnosti. Turbulentný vývoj na kórejskom polostrove či ostražité vnímanie vývoja vzájomných vzťahov s Čínou robí bezpečnostné prostredie v Ázii nestabilným. Reakcia japonskej vlády dokumentuje dnes už prevažujúci teoretický pohľad, že vesmírne prostriedky sú v bezpečnostnej politike štátu čoraz dôležitejšie.

Vývoj vo vesmírnom sektore v rámci ázijského regiónu zostáva dnes poznačený súťažením podobným tomu, ktoré prebiehalo medzi USA a ZSSR v rámci vesmírneho súperenia v 50. až 70. rokoch minulého storočia. Niektorí experti dokonca označujú súčasný stav  v Ázii za ázijské vesmírne preteky. Doposiaľ išlo skôr o súťaženie v prieskume a dobývaní kozmu (pristátie čínskej sondy Nefritový králik na Mesiaci v decembri 2013, indické dopravenie družice Mangalyaan na orbitu Marsu v septembri 2014, či predpokladané pristátie japonskej sondy Hayabusa 2 na asteroide v decembri 2019), no nedávny čínsky test protidružicovej zbrane (ASAT) zo začiatku novembra, či spomínaný japonský príklad signalizujú, že vzájomné súperenie sa môže v budúcnosti presunúť aj do bezpečnostnej, ba dokonca vojenskej roviny, kde by následky vzájomného súperenia mohli byť závažnejšie, a to nielen pre dané krajiny.

Budúcnosť európskej vesmírnej politiky aj v rukách Slovenska

Space26. novembra 2015 – Na stretnutí Generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) J.-D. Wörnera so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Slobodníkom sa obaja vysokopostavení činitelia zhodli na dôležitosti užšej spolupráce a významnosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ v súvislosti s prípravou budúcej Vesmírnej stratégie EÚ. Tá sa má formulovať a schváliť práve počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Okrem toho, ESA oficiálne deklarovala prvých sedem slovenských projektov v rámci ESA PECS programu pre spolupracujúce krajiny.

Zdá sa, že rok 2016 bude pre Slovensko jedným z najvýznamnejších rokov v oblasti formovania vesmírnej politiky. Nie len že Slovensko čakajú výzvy smerom k novej stratégii EÚ, rovnako tak sa očakáva aktívne zapojenie SR do príprav Ministerskej rady ESA, oficiálneho začiatku  programovej spolupráce PECS a prípadné obnovenie Vesmírnej rady medzi ESA a EÚ.

Je teda nanajvýš dôležité, aby Slovensko zmobilizovalo všetok svoj odborný potenciál a dokázalo byť nielen partnerom, ale aj vizionárom a garantom budúcnosti európskej vesmírnej politiky.

Kľúčovými rezortmi štátnej správy pre jednotlivé oblasti vesmírnej politiky sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (kozmické právo, bezpečnostné aspekty využívania kozmického priestoru, agenda odzbrojovania), Ministerstvo dopravy (satelitné navigačné systémy), Ministerstvo obrany (vojenské systémy využívajúce kozmické technológie), Ministerstvo školstva (veda a výskum, prístupový proces do ESA), Ministerstvo hospodárstva (rozvoj kozmického priemyslu), a Slovenský hydrometeorologický ústav (environmentálne družice, predpoveď počasia).

OSN a JAXA ponúkajú vypustenie CubeSatu z ISS

Japan23. novembra 2015 – Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UN OOSA) v spolupráci s Japonskou kozmickou agentúrou (JAXA) vyhlásili spoločnú iniciatívu „KiboCUBE“, ktorá ponúka možnosť vývoja a vypustenia malého satelitu typu (1-U) CubeSat z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Táto príležitosť je určená pre vzdelávacie a výskumné inštitúcie z rozvojových krajín alebo krajín, ktoré nemajú vlastné možnosti na vypustenie satelitu na obežnú dráhu. Slovensku sa tak ponúka príležitosť zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti vývoja CubeSatov a ďalšieho rozvoja svojho inovatívno-technologického potenciálu.

Náklady na dopravenie a vypustenie satelitu z ISS sú hradené z rozpočtu iniciatívy a sú následne upravené formou zmluvy s JAXA.

Prihlášky musia byť podané prostredníctvom štatutára organizácie, ktorá sa uchádza o projekt. Ponúkaný CubeSat musí pritom spĺňať bližšie špecifické technologicképrávno-regulatívne podmienky. Bližšie informácie sú dostupné v anglickom jazyku prostredníctvom oficiálnej výzvy.

Uzávierka prihlášok je 31. marca 2016.

Projekt nadväzuje na dlhoročnú grantovú spoluprácu medzi OSN a JAXA. Do 24. januára 2016 sa ešte stále naskytá možnosť prihlásiť sa na post-graduálne štúdium do Japonska v rámci programu PNST 2016.

V prípade záujmu vám SSPA rada poskytne ďalšie užitočné informácie. Prosím, kontaktujte nás na info@vesmirnapolitika.sk.

 

 

Ďalší ročník prestížneho kurzu Space Studies Program (SSP)

ISU18. novembra 2015 – Prestížna zahraničná vzdelávacia inštitúcia International Space University (ISU) otvára možnosť prihlásiť sa na 29. ročník známeho kurzu Space Studies Program (SSP), ktorý sa uskutoční  12. júla až 1. septembra 2016 v izraelskej Haife. Príležitosť zúčastniť sa na SSP majú aj záujemcovia zo Slovenska. Termín na zaslenie prihlášky je 30. apríl 2016. V prípade uchádzania sa o poskytnutie štipendia je termín na prihlásenie 31. január 2016.

SSP je dvojmesačný interdisciplinárny intenzívny kurz zameraný na technické, politické alebo a aspekty využívania kozmického priestoru. Obsahovú náplň kurzu zabezpečuje v anglickom jazyku medzinárodný tím prednášajúcich a lektorov, pričom účastníci kurzu sú povzbudzovaní k medzinárodnej spolupráci prostredníctvom spoločných projektov a workshopov. SSP je jeden z vlajkových programov ISU a býva každý rok organizovaný v inej krajine. Posledný ročník sa uskutočnil v americkom štáte Ohio, pričom sa ho zúčastnilo 99 účastníkov z 30 krajín sveta. Okrem SSP sa v ponuke ISU nachádzajú aj ďalšie vzdelávacie programy, a to aj s charakterom štandardrného vysokoškolského štúdia.

Školné za program SPP je vo výške 18 000 EUR; záujemcovia však majú možnosť uchádzať sa o viacero štipendijných možností. 

Napriek pomerne vysokej cene je SSP zaujímavou príležitosťou na získanie kvalitného vzdelania súvisiaceho s vesmírnym sektorom. V súčasnosti neexistuje na Slovensku žiadny vysokoškolský študijný odbor, ktorý by obsiahol také oblasti ako vesmírnu politiku, kozmické právo a manažment. Predmetná odbornosť sa v súčasnosti dá nadobudnúť len v zahraničných školách a v rámci akademických kurzov. V susedných krajinách je situácia lepšia. Napríklad v Rakúsku na Viedenskej univerzite má tradíciu výučba predmetov orientovaných na vesmírno právo. Karlova Univerzita v Prahe v spolupráci s Pražským inštitútom bezpečnostných štúdií zase ponúka študentom predmet zameraný na vesmírnu bezpečnosť. Pomerne dostupná je pre slovenských študentov aj možnosť absolvovania Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike, ktorú každý rok organizuje Európske centrum pre vesmírno právo ECSL.

Neznámy objekt na obežnej dráhe Zeme spadne do oceánu

space junk29. októbra 2015 – Astronómovia z observatória Catalina Sky Survey v Arizone objavili 3. októbra 2015 zdanlivo rýchlo pohybujúci sa objekt, ktorý bezprostredne poslali do databázy Minor Planet Center ako kandidáta na blízko-zemský asteroid pod označením WT1190F. Nasledujúce pozorovania a archívne snímky presvedčivo ukázali, že objekt je na geocentrickej dráhe, resp. obieha okolo Zeme. Pôvod telesa, ktoré dopadne na Zem o dva týždne, ostáva nejasný.

Fotometrické údaje naznačili, že teleso má iba jeden až dva metre a jeho plocha je netypicky veľká pre jeho predpokladanú hmotnosť. Nízka hustota telesa nasvedčuje, že byť mohlo ísť o umelú sondu alebo dokonca použitý stupeň nosnej rakety. Dráha telesa má veľkú výstrednosť a teleso sa v najvzdialenejšom bode dráhy dostáva dvakrát ďalej od Zeme, ako Mesiac. V najbližšom bode je iba asi 15 000km od povrchu Zeme. Vedci čoskoro vypočítali, že WT1190F dopadne na Zem. Do atmosféry WT1190F vstúpi 13. novembra 2015 a do Tichého oceánu dopadne pár desiatok kilometrov juhovýchodne od ostrova Sri Lanka. Podľa veľkosti a vstupnej rýchlosti sa predpokladá, že teleso v atmosfére zanikne.

Ide zároveň iba o tretie neznáme teleso, ktoré sa objavilo ďalekohľadom predtým, ako dopadlo na Zem. V dvoch predchádzajúcich prípadoch išlo o pár metrové asteroidy 2008 TC3 a 2014 AA, ktoré objavil taktiež Catalina Sky Survey necelý deň pred ich vstupom do atmosféry 7. októbra 2008 a 2. januára 2014.

Zaujímavosťou ostáva doteraz nejasný pôvod telesa. Kozmické agentúry a armády majú programy na radarové a optické sledovanie umelých sond a kozmického odpadu na obežnej dráhe okolo Zeme. Ich katalógy obsahujú desaťtisíce objektov a úlomkov sond. Monitorujú aj malé objekty, ktoré majú sotva pár centimetrov. Objekty na vzdialených dráhach však unikajú ich pozoronosti a nie sú prioritou ich sledovania. Pokiaľ sa nenájdu ďalšie archívne snímky WT1190F, ktoré by pomohli určiť dátum vyslania tohto objektu so Zeme a určiť tak jeho pôvod, môžeme iba špekulovať, o aký objekt ide. Jeho dráha naznačuje, že môže ísť o posledný stupeň rakety, ktorá vyniesla sondu ďalej od Zeme – napríklad na Mesiac,  Mars alebo do medziplanetárneho priestoru.

Malé úlomky kozmického smetia je schopný zaznamenať aj slovenský Modulárny automatický systém na monitorovanie nočnej oblohy (AMOS), ktorý už zaznamenal pár meteorov, ktoré by mohli byť kozmickým smetím. Výskumom a sledovaním kozmického smetia sa zaoberajú aj astronómovia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK).

Nosné rakety Indie čoraz atraktívnejšou voľbou

india27. októbra 2015 – Trh so službami poskytovanými kozmodrómami a nosnými raketami zaznamenal koncom roka 2015 zásadný vývoj, a to v dôsledku rastúceho záujmu amerických súkromných spoločností využívať indické nosné rakety a kozmodrómy na vynášanie komerčných družíc na obežnú dráhu. Aktuálna politika USA v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti vesmírnych služieb zásadným spôsobom odrádza súkromné americké spoločnosti vysielať do vesmíru svoje družice z Indie. Zo súkromného sektoru v ostatnom období prichádza iniciatíva túto politiku zmeniť. Dokumentuje to skutočnosť, že India je na svetovom trhu už etablovaným hráčom a jej vplyv a atraktívnosť pre potenciálnych partnerov v oblasti vynášania družíc narastá.

Týmto krokom sa môže posilniť už dnes významná pozícia Indie v globálnom vesmírnom sektore. Väčšia angažovanosť Indie na trhu nosných rakiet je len logickým vyústením záujmu Indie o rozvoj komerčného vesmírneho sektoru. V ponuke Indickej vesmírnej kancelárie ISRO ide konkrétne o poskytovanie služieb, ktoré poskytuje kozmodróm Sriharikota a nosné rakety PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle).

Možnosť štartovať z Indie môže byť zaujímavá aj pre Slovensko. Hoci štart prvej slovenskej družice skCUBE by sa v roku 2016 mal uskutočniť z americkej vojenskej základne v Kalifornii, pri diskusiách o výbere poskytovateľa tejto služby sa uvažovalo aj o Indii. Napokon to nie je prekvapivé, keďže aj prvý rakúsky satelit TUGSAT-1 letel totiž do kozmu práve z Indie. Napriek tomu, že Slovenská republika je dnes na prístupovej ceste do Európskej vesmírnej agentúry (ESA), a tým pádom prichádza pri úvahách o budúcich slovenských družiciach do úvahy hlavne európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane, otvorená môže byť aj možnosť využiť ako poskytovateľa kozmodrómu a nosných rakiet v súčasnosti druhú najľudnatejšiu krajinu sveta.

 

Satelitné technológie dôležité aj v utečeneckej kríze

migrants19. októbra 2015 – Prebiehajúca utečenecká kríza v Európe poukazuje na sociálny, priam až humanitárny rozmer investícií do kozmických technológií. Družice a satelitné systémy našli svoje uplatnenie pri záchrane ľudských životov. Lode utečencov v Stredozemnom mori smerujúce k európskym brehom sa neraz dostávajú do bezvýchodiskových situácií. Družicové zábery umožňujú zodpovedným úradom krajín EÚ sledovať pohyb lodí na mori a v prípade núdze požiadať obchodné, či rybárske lode na blízku o poskytnutie pomoci. Bežnou stratégiou kapitánov utečeneckých lodí je dostať sa do blízkosti pobrežia európskeho štátu a následne prostredníctvom satelitných telefónov požiadať o pomoc.

Záchrana utečencov na mori nie je dlhodobým riešením utečeneckej krízy, čo si uvedomuje aj Európska únia. Čoraz častejšie sa pri súčasnej situácii v Európe a Stredozemnom mori objavuje otázka, či je vôbec možné zabezpečiť ochranu vonkajších hraníc EÚ. Námorná bezpečnosť EÚ má aj svoj kozmický rozmer, o ktorom sa na európskej pôde diskutuje už niekoľko rokov, oveľa skôr ako začal prílev imigrantov, a to predovšetkým v intenciách pašeráctva, nelegálneho obchodu, pirátstva a nelegálnej migrácie.

Námorná ochrana hraníc je súčasťou agendy Európskej agentúry pre ochranu hraníc Frontex, ktorá na túto úlohu využíva okrem iného aj družicové technológie. Európska agentúra pre námornú bezpečnosť zase využíva družice na detekciu ropných škvŕn v morských a oceánskych vodách v okolí krajín EÚ. Následným porovnaním polôh a smerov plavieb lodí s inými európskymi systémami tak dokáže efektívne identifikovať plavidlá spôsobujúce environmentálne havárie. Keďže kozmické komponenty hrajú v námornej bezpečnosti nezastupiteľnú úlohu, vo vývoji nových technológií sa angažuje aj Európska vesmírna agentúra (ESA). V nadväznosti na prebiehajúci prístupový proces Slovenska do ESA budú mať preto slovenské subjekty v blízkej budúcnosti priestor na realizáciu aj v tejto oblasti.

66. Medzinárodný astronautický kongres v Jeruzaleme

iac15. októbra 2015 – Tento týždeň prebieha v Jeruzaleme 66. ročník Medzinárodného astronautického kongresu (IAC), ktorý predstavuje jedno z najväčších celosvetových podujatí zameraných na oblasť letectva a kozmonautiky. Kongres každoročne organizuje Medzinárodná astronautická federácia (IAF), pričom sa koná vždy v inom meste. Podujatie potrvá do 16. októbra a zahŕňa množstvo pracovných zasadnutí, technických prezentácií, workshopov, či sprievodných podujatí. Bližšie informácie a aktuálne dianie z kongresu je možné sledovať na oficiálnej alebo facebookovej webstránke IAF.

Budúci rok prebehne Medzinárodný astronautický kongres v mexickej Guadalajare. Príležitosť zúčastniť sa majú aj záujemcovia zo Slovenska. Keďže  cestovanie  do vzdialených lokalít môže byť po finančnej stránke prekážkou hlavne pre študentov a mladých profesionálov, SSPA odporúča v dostatočnom predstihu sledovať možnosti rôznych grantových a štipendijných programov, ktoré záujemcom môžu uhradiť časť nákladov spojených s účasťou na IAC. Takéto granty poskytuje napr. samotná IAF, ale taktiež iné organizácie, vrátane Space Generation Advisory Council a Secure World Foundation.

Špeciálne pre mladých ľudí z celého sveta existuje príležitosť zúčastniť významného sprievodného podujatia IAC, Space Generation Congress (SGC), ktorý je každoročne pripravovaný organizáciou Space Generation Advisory Council (SGAC). SGAC združuje študentov, mladých profesionálov, ale tiež aj nadšencov z oblasti kozmonautiky a vesmírnej politiky na globálnej úrovni. SGC sa koná vždy pár dní bezprostredne pred začatím IAC na rovnakom mieste, čím sa ponúka možnosť účasti na obidvoch kongresoch. Informácie o poslednom SGC sú dostupné na oficiálnej webstránke.

Svetový kozmický týždeň v SR prebehol úspešne

WSW13. októbra 2015 – Tohtoročný Svetový kozmický týždeň, ktorý sa konal v tradičnom termíne 4.-10. októbra, zaznamenal viac ako tisíc podujatí, spomedzi nich bolo niekoľko zorganizovaných v Slovenskej republike. SSPA v pozícii národného koordinátora spolupracovala s viacerými slovenskými organizáciami, ktoré sa svojimi aktivitami zapojili do tohto celosvetového podujatia. Svetový kozmický týždeň vyhlasuje OSN od roku 1999. Témou tohtoročného Svetového kozmického týždňa bolo objavovanie vesmíru.

Svojimi aktivitami sa tento rok na Svetovom kozmickom týždni v SR podieľali nasledovné organizácie:

Astronomický klub Bratislava,
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v Košiciach,
Krajská hvezdáreň v Žiline,
Hvezdáreň v Partizánskom.
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota a
Tekovská hvezdáreň v Leviciach.

Pri príležitosti Svetového kozmického týždňa a s príchodom dlhoočakavého amerického veľkofilmu Marťan do slovenských kín a zorganizovala SSPA v spolupráci s filmovou distribučnou spoločnosťou Barracuda Movie súťaž o 3 x 2 lístky. Do súťaže sa prihlásilo viac ako dvadsať súťažiacich.

SSPA by sa chcela touto cestou srdečne poďakovať všetkým organizáciám, ktoré sa aktívne podieľali na Svetovom kozmickom týždni.

Poľsko postaví stanice pre družice COSMO-SkyMed

cosmo22. septembra 2015 – V rámci dlhodobej spolupráce medzi ministerstvami obrany Talianska a Poľska budú v najbližších štyroch rokoch na poľskom území postavené pozemné stanice pre prijímanie dát z talianskych snímkovacích družíc COSMO-SkyMed. Kontrakt v hodnote 30 miliónov Euro zaistí Poľsku prístup k najmodernejším systémom pozorovania Zeme. Družice COSMO-SkyMed sú vybavené radarom so syntetickou clonou (SAR), ktorý umožňuje získavanie kvalitných produktov obrazového spravodajstva (IMINT), resp. satelitných snímok, za každého počasia.

Vybudovanie systému na poľskom území bude prebiehať v dvoch fázach. Prvý segment by mal dosiahnuť iniciačnú operačnú spôsobilosť v roku 2017, druhý by mal byť v prevádzke od roku 2019. Talianske družice dokážu snímkovať v rozlíšení vyššom ako 1 meter, a to výlučne pre účely vládnych zložiek. Snímky v nižšom rozlíšení budú využiteľné aj pre komerčné účely. Družice dvojakého využitia obiehajú okolo Zeme na slnečno-synchronickej obežnej dráhe s inklináciou 97.9 stupňov, čo zaisťuje globálne pokrytie. Inými slovami, jedna družica COSMO-SkyMed odfotí každé miesto na Zemi dvakrát za deň. V súčasnosti sú na orbite 4 predmetné družice, zatiaľ čo talianska vláda sa zaviazala financovať aj ďalšie dve družice druhej generácie.

Družice COSMO-SkyMed vyvíja Talianska vesmírna agentúra v spolupráci s talianskym ministerstvom obrany a ministerstvom školstva, vedy a výskumu. Hlavným dodávateľom družicových komponentov, vrátane pozemného segmentu, je spoločnosť Thales Alenia Space Italia. Prieskumné družice z pomedzi európskych krajín prevádzkuje okrem Talianska aj Nemecko a Francúzsko.

Aj keď Slovensko v súčasnosti neprevádzkuje žiadne družice, v rámci Európskej únie má prístup k dátam z prieskumných družíc, jednak z verejne dostupných zdrojov v rámci programu Copernicus, a taktiež prostredníctvom Európskeho satelitného centra (EU SATCEN), ktoré poskytuje produkty obrazového spravodajstva vládnym zložkám členských krajín.