Letná škola ECSL o vesmírnom práve a politike 2017

2016_ECSL_Summer_Course_Participants_large16. mája 2017 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo prihláškový proces pre tohtoročnú edíciu svojho hlavného vzdelávacieho programu, v poradí už 26. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike. Tá sa v tomto roku uskutoční v talianskej metropole Rím v termíne 4. – 15. septembra. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA je národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike a preto koordinuje úvodnú fázu prihláškového procesu na letnú školu. Bližšie informácie o podávaní prihlášok na letnú školu sú k dispozícii na príslušných webstránkach SSPA a ECSL a v článku nižšie. Termín na podávanie prihlášok je 30. jún 2017.

Letná škola ECSL o vesmírnom práve a vesmírnej politike je jedno z najtradičnejších vzdelávacích podujatí svojho druhu v Európe. Ponúka atraktívny dvojtýždňový program plný prednášok, workshopov a prípravy špecifického projektu, na základe čoho približne 40 účastníkov má možnosť získať teoretické ako aj praktické skúsenosti so sférami vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Napriek tomu, že Slovenská republika nie je zatiaľ plnohodnotnou členskou krajinou ESA, slovenskí účastníci – študenti majú možnosť účasti na letnej škole bezplatne a s poskytnutým ubytovaním, každý účastník si však musí hradiť cestovné náklady a životné náklady v mieste konania programu. Letná škola je zameraná predovšetkým pre študentov vysokých škôl a mladých profesionálov s právnickým či politologickým vzdelaním. Takéto zameranie však nie je podmienkou, uchádzať o účasť sa môžu aj záujemci z ekonomických, technických či iných prírodovedných smerov.

Traja členovia SSPA sú úspešnými absolventi letného kurzu ECSL (2014 Tomáš Hrozenský, 2015 Lucius Klobučník, 2016 Lenka Kružlicová), SSPA preto každému záujemcovi rada poskytne bližšie informácie o podujatí a samotnom prihláškovom procese. Dokumenty potrebné k prihláške sú k dispozícii na príslušnej webstránke ECSL, SSPA bude koordinovať výber uchádzačov zo Slovenskej republiky. Európske centrum pre vesmírne právo je inštitúciou zriadenou v pôsobnosti Európskej vesmírnej agentúry ESA.

Účastníci letnej školy ECSL o vesmírnom práve a politike v roku 2015 počas prebiehajúcej výučby

Prednáška SSPA o vesmírnom práve na Trnavskej univerzite

FullSizeRender 17 copy28. apríla 2017 – V stredu 26. apríla 2017 zrealizovali členovia SSPA Lucius Klobučník a Tomáš Hrozenský prednášku pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáška na tému Medzinárodné vesmírne právo bola zahrnutá v rámci seminárnej časti predmetu Medzinárodné právo verejné. Približne 35 študentov práva sa tak malo možnosť dozvedieť základné informácie o kozmickom práve, príklady jeho aplikácie z praxe ako aj dôležitosť národných vesmírnych legislatív. V diskusii sa študenti Trnavskej univerzite zaoberali predovšetkým aktuálnymi výzvami kozmického práva, akými sú otázka vesmírneho odpadu či ťažba nerastného bohatstva vo vesmíre.

Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) sa aktívne angažuje v spolupráci so slovenským akademickým prostredím a po prednáškach na UMB v Banskej Bystrici a STU v Bratislave v roku 2016 bola prednáška na Trnavskej univerzite v Trnave v poradí treťou prednáškou pre študentov slovenských vysokých škôl a prvou, ktorá bola zameraná výlučne na vesmírne právo. So vzdelávacou činnosťou na slovenských univerzitách bude SSPA pokračovať aj v zimnom semestri roka 2017 s plánovanými prednáškami o vesmírnom práve na UMB v Banskej Bystrici a UPJŠ v Košiciach.

Prednáška o vesmírnom práve na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave je dostupná na stiahnutie na tomto odkaze. Aktívny záujem študentov Trnavskej univerzity o diskusiu o aktuálnych výzvach vesmírneho práva v súčasnosti poukazuje na aktuálnosť a relevanciu právnych a regulačných aspektov prieskumu a využívania kozmického priestoru. V kontexte Slovenskej republiky sa významnými v tomto ohľade javia predovšetkým prebiehajúci prístupový proces SR do Európskej vesmírnej  agentúry a projekt prvej slovenskej družice skCUBE – obe tieto záležitosti dokumentujú, že vesmírne právo a súvisiace regulačné mechanizmy nie sú len abstraktne existujúcimi systémami, ale predovšetkým praktickými režimami upravujúcimi práva a povinnosti subjektov realizujúcich kozmickú činnosť v ich vlastnom záujme.

Screen Shot 2017-04-28 at 10.27.47 copy

SSPA na podujatiach ECSL v Paríži

IMG_7981a19. marca 2017 – Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL) usporiadalo v dňoch 17. a 18. marca 2017 v centrále Európskej vesmírnej agentúry v Paríži 2 zaujímavé podujatia – Practitioners‘ Forum k témam družicových megazoskupení, a druhý ročník konferencie pre výskumníkov a mladých profesionálov vo sfére vesmírneho práva Young Lawyers’ Symposium, na ktorých sa zúčastnili aj členovia SSPA. SSPA je národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike.

Obe podujatia zaznamenali rekordné počty účastníkov, Practitioners‘ Forum prilákalo do centrály ESA dokonca až vyše 110 expertov, mladých profesionálov a študentov. Potvrdzuje sa tak aj záujem právnickej resp. regulačnej komunity o otázky družicových megazoskupení. Počas Practitioners Fóra odzneli príspevky z úst rôzneho spektra rečníkov, účastníci si tak mohli vypočuť rôzne vnímania, pohľady a perspektívy na túto aktuálnu problematiku.

Druhé podujatie z tradičnej kombinácie marcových podujatí ECSL, Young Lawyers’s Symposium”, bolo prispôsobené mladým výskumníkom a profesionálom z oblasti vesmírneho práva, príp. vesmírnej politiky. Predseda SSPA Tomáš Hrozenský vystúpil v záverečnom paneli sympózia s prezentáciou na tému “Exploring the bottom-up approaches for international governance of space”.

ECSL je inštitúciou zriadenou v organizačnej štruktúre ESA a združuje európsku komunitu expertov na témy vesmírneho práva a súvisiacich regulačných mechanizmov. Od jesene 2016 je SSPA národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike. Na portáli SSPA sa tak môžete dozvedieť všeobecné ako aj aktuálne informácie súvisiace s ECSL. Už o niekoľko mesiacov, v septembri 2016 sa uskutoční ďalší ročník dlhoročne úspešnej letnej školy o vesmírnom práve a politike, na ktorej slovenskí účastníci nechýbali od roku 2014. Prihlášky na účasť budú otvorené v priebehu neskorších jarných mesiacov tohto roku. O letnej škole, ako aj ďalších príležitostiach pre slovenských študentov a mladých profesionálov zaujímajúcich sa o vesmírne právo diskutovali počas dvojdňového programu v Paríži členovia SSPA Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník s výkonným tajomníkom ECSL Nicholasom Puschmanom. V priebehu roka 2017 budeme aj naďalej prinášať aktuálne informácie o príležitostiach, ktoré ponúka ECSL.

FullSizeRender 14
Diskusiu počas Practitioners Fóra otvoril príhovorom generálny riaditeľ ESA Jan Woerner
IMG_7992
Členovia SSPA Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník s výkonným tajomníkom ECSL Nicholasom Puschmanom

 

SGAC seriál časť 1. – O organizácii a členstve

Organizácia Space Generation Advisory Council (SGAC) vznikla v roku 1999 ako výsledok rozvoja myšlienky vychádzajúcej z Úradu OSN pre mierové využívanie vesmírnu intenzívnejšie zapojiť do medzinárodného vesmírneho spoločenstva hlas mladých ľudí, študentov a mladých profesionálov, tzv. „space generation“, teda obyvateľov planéty Zeme, narodených vo vesmírnej ére, po vypustení prvej umelej družice Zeme, Sputnika 1 v … Čítajte viac