Ďalší ročník prestížneho kurzu Space Studies Program (SSP)

ISU18. novembra 2015 – Prestížna zahraničná vzdelávacia inštitúcia International Space University (ISU) otvára možnosť prihlásiť sa na 29. ročník známeho kurzu Space Studies Program (SSP), ktorý sa uskutoční  12. júla až 1. septembra 2016 v izraelskej Haife. Príležitosť zúčastniť sa na SSP majú aj záujemcovia zo Slovenska. Termín na zaslenie prihlášky je 30. apríl 2016. V prípade uchádzania sa o poskytnutie štipendia je termín na prihlásenie 31. január 2016.

SSP je dvojmesačný interdisciplinárny intenzívny kurz zameraný na technické, politické alebo a aspekty využívania kozmického priestoru. Obsahovú náplň kurzu zabezpečuje v anglickom jazyku medzinárodný tím prednášajúcich a lektorov, pričom účastníci kurzu sú povzbudzovaní k medzinárodnej spolupráci prostredníctvom spoločných projektov a workshopov. SSP je jeden z vlajkových programov ISU a býva každý rok organizovaný v inej krajine. Posledný ročník sa uskutočnil v americkom štáte Ohio, pričom sa ho zúčastnilo 99 účastníkov z 30 krajín sveta. Okrem SSP sa v ponuke ISU nachádzajú aj ďalšie vzdelávacie programy, a to aj s charakterom štandardrného vysokoškolského štúdia.

Školné za program SPP je vo výške 18 000 EUR; záujemcovia však majú možnosť uchádzať sa o viacero štipendijných možností. 

Napriek pomerne vysokej cene je SSP zaujímavou príležitosťou na získanie kvalitného vzdelania súvisiaceho s vesmírnym sektorom. V súčasnosti neexistuje na Slovensku žiadny vysokoškolský študijný odbor, ktorý by obsiahol také oblasti ako vesmírnu politiku, kozmické právo a manažment. Predmetná odbornosť sa v súčasnosti dá nadobudnúť len v zahraničných školách a v rámci akademických kurzov. V susedných krajinách je situácia lepšia. Napríklad v Rakúsku na Viedenskej univerzite má tradíciu výučba predmetov orientovaných na vesmírno právo. Karlova Univerzita v Prahe v spolupráci s Pražským inštitútom bezpečnostných štúdií zase ponúka študentom predmet zameraný na vesmírnu bezpečnosť. Pomerne dostupná je pre slovenských študentov aj možnosť absolvovania Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike, ktorú každý rok organizuje Európske centrum pre vesmírno právo ECSL.

Neznámy objekt na obežnej dráhe Zeme spadne do oceánu

space junk29. októbra 2015 – Astronómovia z observatória Catalina Sky Survey v Arizone objavili 3. októbra 2015 zdanlivo rýchlo pohybujúci sa objekt, ktorý bezprostredne poslali do databázy Minor Planet Center ako kandidáta na blízko-zemský asteroid pod označením WT1190F. Nasledujúce pozorovania a archívne snímky presvedčivo ukázali, že objekt je na geocentrickej dráhe, resp. obieha okolo Zeme. Pôvod telesa, ktoré dopadne na Zem o dva týždne, ostáva nejasný.

Fotometrické údaje naznačili, že teleso má iba jeden až dva metre a jeho plocha je netypicky veľká pre jeho predpokladanú hmotnosť. Nízka hustota telesa nasvedčuje, že byť mohlo ísť o umelú sondu alebo dokonca použitý stupeň nosnej rakety. Dráha telesa má veľkú výstrednosť a teleso sa v najvzdialenejšom bode dráhy dostáva dvakrát ďalej od Zeme, ako Mesiac. V najbližšom bode je iba asi 15 000km od povrchu Zeme. Vedci čoskoro vypočítali, že WT1190F dopadne na Zem. Do atmosféry WT1190F vstúpi 13. novembra 2015 a do Tichého oceánu dopadne pár desiatok kilometrov juhovýchodne od ostrova Sri Lanka. Podľa veľkosti a vstupnej rýchlosti sa predpokladá, že teleso v atmosfére zanikne.

Ide zároveň iba o tretie neznáme teleso, ktoré sa objavilo ďalekohľadom predtým, ako dopadlo na Zem. V dvoch predchádzajúcich prípadoch išlo o pár metrové asteroidy 2008 TC3 a 2014 AA, ktoré objavil taktiež Catalina Sky Survey necelý deň pred ich vstupom do atmosféry 7. októbra 2008 a 2. januára 2014.

Zaujímavosťou ostáva doteraz nejasný pôvod telesa. Kozmické agentúry a armády majú programy na radarové a optické sledovanie umelých sond a kozmického odpadu na obežnej dráhe okolo Zeme. Ich katalógy obsahujú desaťtisíce objektov a úlomkov sond. Monitorujú aj malé objekty, ktoré majú sotva pár centimetrov. Objekty na vzdialených dráhach však unikajú ich pozoronosti a nie sú prioritou ich sledovania. Pokiaľ sa nenájdu ďalšie archívne snímky WT1190F, ktoré by pomohli určiť dátum vyslania tohto objektu so Zeme a určiť tak jeho pôvod, môžeme iba špekulovať, o aký objekt ide. Jeho dráha naznačuje, že môže ísť o posledný stupeň rakety, ktorá vyniesla sondu ďalej od Zeme – napríklad na Mesiac,  Mars alebo do medziplanetárneho priestoru.

Malé úlomky kozmického smetia je schopný zaznamenať aj slovenský Modulárny automatický systém na monitorovanie nočnej oblohy (AMOS), ktorý už zaznamenal pár meteorov, ktoré by mohli byť kozmickým smetím. Výskumom a sledovaním kozmického smetia sa zaoberajú aj astronómovia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK).

Nosné rakety Indie čoraz atraktívnejšou voľbou

india27. októbra 2015 – Trh so službami poskytovanými kozmodrómami a nosnými raketami zaznamenal koncom roka 2015 zásadný vývoj, a to v dôsledku rastúceho záujmu amerických súkromných spoločností využívať indické nosné rakety a kozmodrómy na vynášanie komerčných družíc na obežnú dráhu. Aktuálna politika USA v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti vesmírnych služieb zásadným spôsobom odrádza súkromné americké spoločnosti vysielať do vesmíru svoje družice z Indie. Zo súkromného sektoru v ostatnom období prichádza iniciatíva túto politiku zmeniť. Dokumentuje to skutočnosť, že India je na svetovom trhu už etablovaným hráčom a jej vplyv a atraktívnosť pre potenciálnych partnerov v oblasti vynášania družíc narastá.

Týmto krokom sa môže posilniť už dnes významná pozícia Indie v globálnom vesmírnom sektore. Väčšia angažovanosť Indie na trhu nosných rakiet je len logickým vyústením záujmu Indie o rozvoj komerčného vesmírneho sektoru. V ponuke Indickej vesmírnej kancelárie ISRO ide konkrétne o poskytovanie služieb, ktoré poskytuje kozmodróm Sriharikota a nosné rakety PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle).

Možnosť štartovať z Indie môže byť zaujímavá aj pre Slovensko. Hoci štart prvej slovenskej družice skCUBE by sa v roku 2016 mal uskutočniť z americkej vojenskej základne v Kalifornii, pri diskusiách o výbere poskytovateľa tejto služby sa uvažovalo aj o Indii. Napokon to nie je prekvapivé, keďže aj prvý rakúsky satelit TUGSAT-1 letel totiž do kozmu práve z Indie. Napriek tomu, že Slovenská republika je dnes na prístupovej ceste do Európskej vesmírnej agentúry (ESA), a tým pádom prichádza pri úvahách o budúcich slovenských družiciach do úvahy hlavne európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane, otvorená môže byť aj možnosť využiť ako poskytovateľa kozmodrómu a nosných rakiet v súčasnosti druhú najľudnatejšiu krajinu sveta.

 

Satelitné technológie dôležité aj v utečeneckej kríze

migrants19. októbra 2015 – Prebiehajúca utečenecká kríza v Európe poukazuje na sociálny, priam až humanitárny rozmer investícií do kozmických technológií. Družice a satelitné systémy našli svoje uplatnenie pri záchrane ľudských životov. Lode utečencov v Stredozemnom mori smerujúce k európskym brehom sa neraz dostávajú do bezvýchodiskových situácií. Družicové zábery umožňujú zodpovedným úradom krajín EÚ sledovať pohyb lodí na mori a v prípade núdze požiadať obchodné, či rybárske lode na blízku o poskytnutie pomoci. Bežnou stratégiou kapitánov utečeneckých lodí je dostať sa do blízkosti pobrežia európskeho štátu a následne prostredníctvom satelitných telefónov požiadať o pomoc.

Záchrana utečencov na mori nie je dlhodobým riešením utečeneckej krízy, čo si uvedomuje aj Európska únia. Čoraz častejšie sa pri súčasnej situácii v Európe a Stredozemnom mori objavuje otázka, či je vôbec možné zabezpečiť ochranu vonkajších hraníc EÚ. Námorná bezpečnosť EÚ má aj svoj kozmický rozmer, o ktorom sa na európskej pôde diskutuje už niekoľko rokov, oveľa skôr ako začal prílev imigrantov, a to predovšetkým v intenciách pašeráctva, nelegálneho obchodu, pirátstva a nelegálnej migrácie.

Námorná ochrana hraníc je súčasťou agendy Európskej agentúry pre ochranu hraníc Frontex, ktorá na túto úlohu využíva okrem iného aj družicové technológie. Európska agentúra pre námornú bezpečnosť zase využíva družice na detekciu ropných škvŕn v morských a oceánskych vodách v okolí krajín EÚ. Následným porovnaním polôh a smerov plavieb lodí s inými európskymi systémami tak dokáže efektívne identifikovať plavidlá spôsobujúce environmentálne havárie. Keďže kozmické komponenty hrajú v námornej bezpečnosti nezastupiteľnú úlohu, vo vývoji nových technológií sa angažuje aj Európska vesmírna agentúra (ESA). V nadväznosti na prebiehajúci prístupový proces Slovenska do ESA budú mať preto slovenské subjekty v blízkej budúcnosti priestor na realizáciu aj v tejto oblasti.

66. Medzinárodný astronautický kongres v Jeruzaleme

iac15. októbra 2015 – Tento týždeň prebieha v Jeruzaleme 66. ročník Medzinárodného astronautického kongresu (IAC), ktorý predstavuje jedno z najväčších celosvetových podujatí zameraných na oblasť letectva a kozmonautiky. Kongres každoročne organizuje Medzinárodná astronautická federácia (IAF), pričom sa koná vždy v inom meste. Podujatie potrvá do 16. októbra a zahŕňa množstvo pracovných zasadnutí, technických prezentácií, workshopov, či sprievodných podujatí. Bližšie informácie a aktuálne dianie z kongresu je možné sledovať na oficiálnej alebo facebookovej webstránke IAF.

Budúci rok prebehne Medzinárodný astronautický kongres v mexickej Guadalajare. Príležitosť zúčastniť sa majú aj záujemcovia zo Slovenska. Keďže  cestovanie  do vzdialených lokalít môže byť po finančnej stránke prekážkou hlavne pre študentov a mladých profesionálov, SSPA odporúča v dostatočnom predstihu sledovať možnosti rôznych grantových a štipendijných programov, ktoré záujemcom môžu uhradiť časť nákladov spojených s účasťou na IAC. Takéto granty poskytuje napr. samotná IAF, ale taktiež iné organizácie, vrátane Space Generation Advisory Council a Secure World Foundation.

Špeciálne pre mladých ľudí z celého sveta existuje príležitosť zúčastniť významného sprievodného podujatia IAC, Space Generation Congress (SGC), ktorý je každoročne pripravovaný organizáciou Space Generation Advisory Council (SGAC). SGAC združuje študentov, mladých profesionálov, ale tiež aj nadšencov z oblasti kozmonautiky a vesmírnej politiky na globálnej úrovni. SGC sa koná vždy pár dní bezprostredne pred začatím IAC na rovnakom mieste, čím sa ponúka možnosť účasti na obidvoch kongresoch. Informácie o poslednom SGC sú dostupné na oficiálnej webstránke.

Svetový kozmický týždeň v SR prebehol úspešne

WSW13. októbra 2015 – Tohtoročný Svetový kozmický týždeň, ktorý sa konal v tradičnom termíne 4.-10. októbra, zaznamenal viac ako tisíc podujatí, spomedzi nich bolo niekoľko zorganizovaných v Slovenskej republike. SSPA v pozícii národného koordinátora spolupracovala s viacerými slovenskými organizáciami, ktoré sa svojimi aktivitami zapojili do tohto celosvetového podujatia. Svetový kozmický týždeň vyhlasuje OSN od roku 1999. Témou tohtoročného Svetového kozmického týždňa bolo objavovanie vesmíru.

Svojimi aktivitami sa tento rok na Svetovom kozmickom týždni v SR podieľali nasledovné organizácie:

Astronomický klub Bratislava,
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v Košiciach,
Krajská hvezdáreň v Žiline,
Hvezdáreň v Partizánskom.
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota a
Tekovská hvezdáreň v Leviciach.

Pri príležitosti Svetového kozmického týždňa a s príchodom dlhoočakavého amerického veľkofilmu Marťan do slovenských kín a zorganizovala SSPA v spolupráci s filmovou distribučnou spoločnosťou Barracuda Movie súťaž o 3 x 2 lístky. Do súťaže sa prihlásilo viac ako dvadsať súťažiacich.

SSPA by sa chcela touto cestou srdečne poďakovať všetkým organizáciám, ktoré sa aktívne podieľali na Svetovom kozmickom týždni.

Mimoriadna súťaž o 3 x 2 lístky na film Marťan – Víťazi

MartanS príchodom dlhoočakavého amerického veľkofilmu Marťan do slovenských kín a blížiaceho sa Svetového kozmického týždňa (4.-10. októbra) zorganizovala Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) v spolupráci s filmovou distribučnou spoločnosťou Barracuda Movie súťaž o 3 x 2 lístky. Na 3 súťažné otázky odpovedalo viac ako dvadsať súťažiacich. Zlosovanie prebehlo 4. októbra. Víťazmi sú:

1. Slavomír Jančo, Brezno

2. Mária Hajzoková, Bernolákovo

3. Marek Mitter, Rimavská Sobota

Srdečne gratulujeme!

Poľsko postaví stanice pre družice COSMO-SkyMed

cosmo22. septembra 2015 – V rámci dlhodobej spolupráce medzi ministerstvami obrany Talianska a Poľska budú v najbližších štyroch rokoch na poľskom území postavené pozemné stanice pre prijímanie dát z talianskych snímkovacích družíc COSMO-SkyMed. Kontrakt v hodnote 30 miliónov Euro zaistí Poľsku prístup k najmodernejším systémom pozorovania Zeme. Družice COSMO-SkyMed sú vybavené radarom so syntetickou clonou (SAR), ktorý umožňuje získavanie kvalitných produktov obrazového spravodajstva (IMINT), resp. satelitných snímok, za každého počasia.

Vybudovanie systému na poľskom území bude prebiehať v dvoch fázach. Prvý segment by mal dosiahnuť iniciačnú operačnú spôsobilosť v roku 2017, druhý by mal byť v prevádzke od roku 2019. Talianske družice dokážu snímkovať v rozlíšení vyššom ako 1 meter, a to výlučne pre účely vládnych zložiek. Snímky v nižšom rozlíšení budú využiteľné aj pre komerčné účely. Družice dvojakého využitia obiehajú okolo Zeme na slnečno-synchronickej obežnej dráhe s inklináciou 97.9 stupňov, čo zaisťuje globálne pokrytie. Inými slovami, jedna družica COSMO-SkyMed odfotí každé miesto na Zemi dvakrát za deň. V súčasnosti sú na orbite 4 predmetné družice, zatiaľ čo talianska vláda sa zaviazala financovať aj ďalšie dve družice druhej generácie.

Družice COSMO-SkyMed vyvíja Talianska vesmírna agentúra v spolupráci s talianskym ministerstvom obrany a ministerstvom školstva, vedy a výskumu. Hlavným dodávateľom družicových komponentov, vrátane pozemného segmentu, je spoločnosť Thales Alenia Space Italia. Prieskumné družice z pomedzi európskych krajín prevádzkuje okrem Talianska aj Nemecko a Francúzsko.

Aj keď Slovensko v súčasnosti neprevádzkuje žiadne družice, v rámci Európskej únie má prístup k dátam z prieskumných družíc, jednak z verejne dostupných zdrojov v rámci programu Copernicus, a taktiež prostredníctvom Európskeho satelitného centra (EU SATCEN), ktoré poskytuje produkty obrazového spravodajstva vládnym zložkám členských krajín.

Nové investície v rámci európskeho programu Galileo

gnss14. septembra 2015 – Európska agentúra pre satelitnú navigáciu (GSA) so sídlom v Prahe bude počas nadchádzajúcich piatich rokov udeľovať dotácie v celkovej výške 100 miliónov Euro pre podporu vývoja mikročipov na prijímanie signálu z družíc. GSA chce týmto krokom predovšetkým posilniť konkurencieschopnosť európskeho trhu voči skúseným vývojárom v USA a Číne. Dotácie budú udeľované prostredníctvom grantov až do výšky 70 percent celkovej sumy jednotlivých projektov.

Vybudovanie globálneho navigačného systému Galileo predstavuje jednu z priorít v rámci európskych vesmírnych aktivít. Rozpočet projektu na roky 2014 – 2020 sa pohybuje na úrovni 7 miliárd Euro. K rozhodnutiu o pridelení 100-miliónového balíka prišlo tesne pred úspešným vynesením ďalších dvoch funkčných satelitov 11. septembra tohto roka. Rozhodnutie o nových investíciách do programu Galileo môže však rozprúdiť diskusiu v rámci bilaterálnej obchodnej relácie EÚ s USA. Obe strany sa totiž zaviazali nevytvárať si vzájomné prekážky v rámci prístupnosti na trh s komponentmi pre satelitnú navigáciu. Podľa agentúry GSA  však k porušeniu dohody prostredníctvom predmetných investícii nedôjde.

V súčasnosti je na obežnej dráhe už 10 družíc Galileo, čo predstavuje tretinu všetkých družíc potrebných pre dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti. EÚ očakáva, že systém Galileo bude plne funkčný do roku 2020.

100-miliónový balík grantov zaiste predstavuje zaujímavú príležitosť aj pre slovenské výskumné inštitúcie, podnikateľské subjekty a startupy. Bližšie informácie sú dostupné na oficiálnej stránke GSA.

Vesmírny priemysel čoraz atraktívnejšiou oblasťou investícií

Space127. septembra 2015 – Investície súkromných spoločností do vesmírnych technológií presiahli od roku 2012 dve miliardy amerických dolárov. Len v prvom polroku 2015 prekonali súkromné investície hranicu 1,75 miliárd dolárov, a to najmä prostredníctvom spoločností SpaceXOneWeb. Obe americké spoločnosti majú obrovský potenciál dlhodobých prínosov. Zatiaľ čo SpaceX je už dnes poprednou spoločnosťou v oblasti raketových technológií, OneWeb má ambíciu umožniť globálny prístup k internetu prostredníctvom vypustenia viac ako 600 družíc na obežnú dráhu.

Viac ako polovica súkromných spoločností sa podľa analytickej správy CB Insights radí do kategórie vesmírne služby a raketové technológie (space services and rocket technologies). Za ňou nasledujú spoločnosti zaoberajúce sa spravovaním družíc a technikou (satelite operations and technology). Ostatné spoločnosti patria do kategórie spracovania družicových dát a aplikácií, napr. pre účely diaľkového prieskumu Zeme.

Okrem spomínaných spoločností medzi rýchlo rastúce kozmické startupy patria aj spoločnosti Planet Labs, Kymeta, SpireMapBox.

Predpokladá sa, že súkromný kapitál do vesmírnych technológií bude aj v budúcnosti narastať, no nie ešte do takej miery, aby mohol konkurovať, prípadne presiahnuť mieru investícií zo štátnych zdrojov. Tá napríklad len v Európe presahuje viac ako 70 percent celkových investícií do vesmírnych technológií. Podľa americkej nadácie Space Foundation dosiahol hospodársky objem kozmického priemyslu v roku 2014 úroveň 330 miliárd amerických dolárov.