Konferencie SGAC aj pre mladých profesionálov zo Slovenska

sgac5. február 2016 – Medzinárodné združenie študentov a mladých profesionálov pôsobiacich vo vesmírnom sektore Space Generation Advisory Council (SGAC) pripravuje v jarných mesiacoch tohto roku dve zaujímavé podujatia, na ktorých sa môžu zúčastniť aj mladí profesionáli zo Slovenska. Medzinárodné konferencie European Space Generation WorskhopSpace Generation Fusion Forum sa uskutočnia v Budapešti (26.-27. februára) a v Colorado Springs, USA (10.-11. apríla). Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) je národným koordinátorom pre SGAC.

Aby sa záujemca mohol zúčastniť, musí v prípade oboch podujatí prejsť výberom. Podmienky na prihlásenie nie sú komplikované – (okrem vyplnenia prihlasovacieho formulára) stačí byť členom SGAC. Pokiaľ Vás podujatia zaujali a nie ste členmi organizácie SGAC, neváhajte tak urobiť. Členstvo v SGAC je bezplatné a ponúka množstvo výhod popri prakticky žiadnych obmedzujúcich povinnostiach.

Bližšie informácie o podujatiach European Space Generation Workshop  a Space Generation Fusion Forum nájdete na oficiálnych webstránkach. V prípade podujatia v Colorado Springs, USA je možné uchádzať sa aj o cestovný grant prostredníctvom Global Grants Programme. Termín na podávanie žiadostí o cestovný grant je 6. marec 2016.

V prípade záujmu Vám SSPA rada poskyktne bližšie informácie k týmto podujatiam, ako aj všeobecne k členstvu a aktivitám organizácie. Písať môžete na tomas.hrozensky[at]spacegeneration.org alebo na info[at]vesmirnapolitika.sk.